SNELSTARTGIDS
VERMOGENSMETER

Stel de vermogensmeter in met E-TUBE PROJECT Cyclist.

 1. STAP1

  Installeer E-TUBE PROJECT Cyclist op je smartphone.

 2. STAP2

  Maak een SHIMANO ID aan en log in.

  Tik op [aanmelden].
 3. STAP3

  Verbind E-TUBE PROJECT Cyclist met je vermogensmeter via Bluetooth® LE.* Voordat je E-TUBE PROJECT Cyclist gebruikt, druk je op de toets op de bediening van de vermogensmeter om naar de wachtstand voor een Bluetooth® LE-verbinding te gaan.

  1. Tik op [+].
  2. Tik op [Registreren] voor de vermogensmeter waarmee je wil verbinden.
  3. Tik op [OK].
 4. STAP4

  Update de firmware van de vermogensmeter naar de nieuwste versie.

  1. Tik op het tabblad [UPDATEN].
  2. Tik op het paneel van de vermogensmeter.
  3. Tik op [UPDATEN].
 5. STAP5

  Kies een communicatiemethode die geschikt is voor het gebruikte apparaat uit [Force Vector] en [Fietsvermogen].
  De aanbevolen instellingen worden getoond in de tabel.

  Aanbevolen instellingen
  Gebruikt apparaat ANT+®/ANT® Bluetooth® LE
  Smartphone (E-TUBE RIDE) - [Force Vector]
  Garmin®-apparaat [Force Vector] * [Fietsvermogen]/td>
  Wahoo-apparaat [Force Vector] -
  • Kijk hier welke modellen communicatie met de vermogensmeter ondersteunen via Bluetooth® LE.
  • Een Garmin® apparaat en smartphone (E-TUBE RIDE) of een Wahoo apparaat en smartphone (E-TUBE RIDE) kan tegelijkertijd worden verbonden met de vermogensmeter.
  1. Tik op het tabblad [AANPASSEN].
  2. Tik op het weergaveveld voor de communicatiemethode.
  3. Aanbevolen instellingen voor smartphone (E-TUBE RIDE)
  4. Aanbevolen instellingen voor Garmin®-apparaat
  5. Aanbevolen instellingen voor Wahoo-apparaat
  6. Tik op [TOEPASSEN].
 6. STAP6

  Voer de magneetkalibratie en nul-offset kalibratie uit.

  1. Tik op het tabblad [AANPASSEN].
  2. Tik op [Magneet kalibreren].
  3. Plaats de fiets zoals aangegeven en tik op [START].
  4. Draai de crank vooruit, stop op de positie waar het LED-lampje van de vermogensmeter begint te branden en tik op [VOLGENDE].
  5. Tik op [FOTO MAKEN].
  6. Houd je smartphone parallel aan de crank.
  7. Maak een foto van de voorzijde van de crank.
  8. Stel de hoek zo bij dat de crankarm in het frame past.
  9. Tik op [Zero-offset kalibreren].
  10. Plaats de crankarm op de aangegeven positie en tik op [START].
 7. STAP7

  Ontkoppel je vermogensmeter van E-TUBE PROJECT Cyclist.

  Tik op [Ontkoppelen].

U kunt de nauwkeurigheid van de vermogensmeting verbeteren door een SHIMANO-vermogensmeter* te pairen met een compatibele Di2-achterderailleur*.

*Doelproducten: FC-R9200-P/FC-R8100-P/RD-R9250/RD-R8150/RD-R7150

Opmerking: voor deze procedure is E-TUBE PROJECT Cyclist versie 5.2.3 of hoger vereist.

 1. STAP1

  Werk de firmware van de achterderailleur bij

  STAP 1-1

  Start E-TUBE PROJECT Cyclist.

  Als dit scherm wordt weergegeven, zijn de standaardinstellingen van de toepassing voltooid. Ga verder met stap 1-2.

  Notitie -1

  De volgende initiële instellingen zijn vereist wanneer de applicatie voor het eerst wordt gestart.

  1. Selecteer het gebied en de landen/regio's waar de applicatie zal worden gebruikt en tik op [OK].
  2. Tik op [Overslaan].
  3. Bevestig elk document, selecteer [Akkoord] en tik op [Volgende].
  4. Als het scherm voor het wachten op verbinding wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.

  Notitie -2

  *Als een scherm zoals het volgende wordt weergegeven, is procedure B van toepassing.
  Klik hier om door te gaan met de procedure.

  STAP 1-2

  Stel de Di2-fiets in op de Bluetooth® LE-verbindingsmodus.

  Hou de functieknop ingedrukt tot de LED blauw knippert.

  STAP 1-3

  Verbind E-TUBE PROJECT Cyclist met de Di2-fiets via Bluetooth® LE.

  1. Tik op [+].
  2. Wanneer de achterderailleur die moet worden aangesloten, wordt weergegeven, tikt u op [OK].
  3. Wanneer een dialoogvenster als dit wordt weergegeven, tikt u op [Koppelen].
  4. Er kan een dialoogvenster worden weergegeven waarmee u een passkey* kunt invoeren of wijzigen. Voer de gewenste bewerking uit. Het scherm toont dat [Later] geselecteerd is.
  5. Tik op [OK].
  6. De configuratie van onderdelen van de aangesloten Di2-fiets wordt weergegeven.

  STAP 1-4

  Werk de firmware van de Di2-achterderailleur bij via het tabblad UPDATE. Als de firmware al de laatste versie is, gaat u verder met stap 2.

  Notitie

  • Gebruik uw smartphone niet tijdens een firmware-update.
   Als u andere toepassingen gebruikt en daardoor E-TUBE PROJECT Cyclist naar de achtergrond duwt, is het mogelijk dat de update mislukt.
  • Plaats uw smartphone in de buurt van de achterderailleur en verplaats hem niet tijdens een firmware-update.
  1. Tik op het tabblad UPDATE.
  2. Wanneer een dialoogvenster als dit wordt weergegeven, tikt u op [OK].
  3. Tik op het deelvenster van de achterderailleur en tik vervolgens op [Bijwerken].
  4. Wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven, tikt u op [Bijwerken].
  5. Tik op [BIJWERKEN].
  6. Wanneer een dialoogvenster als dit wordt weergegeven, tikt u op [Aanvullende softwarelicentieovereenkomst], leest u de inhoud en tikt u vervolgens op [Akkoord en bijwerken].
  7. Tik op [BIJWERKEN].
  8. De update wordt gestart.
  9. Wanneer de update voltooid is, tikt u op [AANPASSEN].

  Naar top van STEP 1

 2. STAP2

  Schakel ANT-communicatie in voor de achterderailleur

  STAP 2-1

  Schakel ANT-communicatie in voor de achterderailleur. Als de draadloze communicatiemethode al is ingesteld op ANT+/Bluetooth® LE, tikt u op [Ontkoppelen] en gaat u verder met de volgende stap.

  1. Tik op het deelvenster [Draadloze instellingen].
  2. Tik op [Draadloze verbinding].
  3. Stel [ANT+/Bluetooth® LE] in en tik vervolgens op [Voltooien].
  4. Tik op [TOEPASSEN].
  5. Tik op [ONTKOPPELEN].
 3. STAP3

  Werk de firmware van de vermogensmeter bij

  STAP 3-1

  Verbind E-TUBE PROJECT Cyclist met de vermogensmeter via Bluetooth® LE. Druk op de knop van de vermogensmeter om de Bluetooth® LE-verbindingsmodus in te schakelen.

  1. Tik op [+].
  2. Wanneer de vermogensmeter die moet worden aangesloten, wordt weergegeven, tikt u op [OK].
  3. Wanneer een dialoogvenster als dit wordt weergegeven, tikt u op [Koppelen].
  4. Er kan een dialoogvenster worden weergegeven waarmee u een passkey* kunt invoeren of wijzigen. Voer de gewenste bewerking uit. Het scherm toont dat [Later] geselecteerd is.
  5. Wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven, tikt u op [OK].

  STAP 3-2

  Werk de firmware van de vermogensmeter bij. Als de vermogensmeter de nieuwste firmware heeft, slaat u deze stap over en gaat u verder met stap 4-1.

  Notitie

  • Gebruik uw smartphone niet tijdens een firmware-update.
   Als u andere toepassingen gebruikt en daardoor E-TUBE PROJECT Cyclist naar de achtergrond duwt, is het mogelijk dat de update mislukt.
  • Plaats uw smartphone in de buurt van de achterderailleur en verplaats hem niet tijdens een firmware-update.
  1. Tik op [Firmwareversie].
  2. Tik op [BIJWERKEN].
  3. Tik op het paneel voor de stroommeter en tik vervolgens op [BIJWERKEN].
  4. Tik op [BIJWERKEN].
  5. Tik op [BIJWERKEN].
  6. Tik op [OK].
  7. De update wordt gestart.
  8. Wanneer de update voltooid is, wordt het scherm [Verbetering van de vermogensnauwkeurigheid] weergegeven.

  Naar top van STEP 3

 4. STAP4

  Pair de vermogensmeter en de achterderailleur

  STAP 4-1

  Pair de vermogensmeter met de Di2.

  1. Tik op [Vermogensmeter koppelen met Di2].
  2. Bevestig de weergegeven achterderailleur en tik op [Koppelen].
  3. Wanneer een dialoogvenster als dit wordt weergegeven, drukt u op een van de versnellingsschakelaars.
  4. Tik op [Voltooien].

  STAP 4-2

  Koppel E-TUBE PROJECT Cyclist los van de vermogensmeter.

  Tik op [ONTKOPPELEN].

  De configuratie is voltooid.

 1. STAP1

  Werk de firmware van de achterderailleur bij

  STAP 1-1

  Start E-TUBE PROJECT Cyclist.

  De fiets die is geregistreerd als Mijn fiets wordt weergegeven.

  Notitie

  De fiets die is geregistreerd als Mijn fiets wordt alleen weergegeven als u bij de toepassing bent aangemeld met een SHIMANO ID.
  Volg de onderstaande procedure om u aan te melden bij de toepassing.

  1. Tik op de -markering.
  2. Tik op [Inschrijven/inloggen].
  3. Tik op [INLOGGEN].
  4. Meld u aan bij de app met de inlogmethode die u hebt gekozen toen u uw ID aanmaakte. Als u ervoor hebt gekozen om in te loggen met uw e-mailadres, geef dan uw e-mailadres en wachtwoord op en tik vervolgens op [Verzenden].
  5. De fiets die is geregistreerd als Mijn fiets wordt weergegeven.

  STAP 1-2

  Stel de Di2-fiets in op de Bluetooth® LE-verbindingsmodus.

  Hou de functieknop ingedrukt tot de LED blauw knippert.

  STAP 1-3

  Verbind E-TUBE PROJECT Cyclist met de Di2-fiets via Bluetooth® LE.

  1. De gedetecteerde Di2-fiets wordt automatisch verbonden. Als de fiets niet is verbonden, tikt u op het paneel voor de fiets.
  2. Er kan een dialoogvenster worden weergegeven waarmee u een passkey* kunt invoeren of wijzigen. Voer de gewenste bewerking uit. Het scherm toont dat [Later] geselecteerd is.
  3. Er kan ook een dialoogvenster worden weergegeven waarmee u een wachtwoord op de server** kunt opslaan. Voer de gewenste bewerking uit. Het scherm toont dat [Niet opslaan] geselecteerd is.
  4. De fiets wordt aangesloten.
  5. Het dialoogvenster wordt weergegeven.

  Notitie

  Als op dit moment een scherm zoals het volgende wordt weergegeven, is de aangesloten fiets niet geregistreerd als Mijn fiets of is de applicatie niet aangemeld bij een SHIMANO ID.
  Meld u aan bij SHIMANO ID en start de procedure opnieuw, of ga verder met stap 1-3 van procedure A.

  STAP 1-4

  Ga verder naar het scherm [Verbetering van de vermogensnauwkeurigheid] en werk de firmware van de Di2-achterderailleur bij. Als de firmware al is bijgewerkt, gaat de procedure automatisch verder met stap 6.

  Notitie

  • Gebruik uw smartphone niet tijdens een firmware-update.
   Als u andere toepassingen gebruikt en daardoor E-TUBE PROJECT Cyclist naar de achtergrond duwt, is het mogelijk dat de update mislukt.
  • Plaats uw smartphone in de buurt van de achterderailleur en verplaats hem niet tijdens een firmware-update.
  1. Tik op [OK].
  2. Tik op [Firmwareversie].
  3. Tik op [BIJWERKEN].
  4. Wanneer een dialoogvenster als dit wordt weergegeven, tikt u op [OK].
  5. Tik op het deelvenster van de achterderailleur en tik vervolgens op [Bijwerken].
  6. Wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven, tikt u op [Bijwerken].
  7. Tik op [BIJWERKEN].
  8. Wanneer een dialoogvenster als dit wordt weergegeven, tikt u op [Aanvullende softwarelicentieovereenkomst], leest u de inhoud en tikt u vervolgens op [Akkoord en bijwerken].
  9. Tik op [BIJWERKEN].
  10. De update wordt gestart.
  11. Wanneer de update voltooid is, wordt het scherm [Verbetering van de vermogensnauwkeurigheid] weergegeven.

  Naar top van STEP 1

 2. STAP2

  Schakel ANT-communicatie in voor de achterderailleur

  STAP 2-1

  Schakel ANT-communicatie in voor de achterderailleur. Als de draadloze communicatiemethode al is ingesteld op ANT+/Bluetooth® LE, tikt u op [Ontkoppelen] en gaat u verder met de volgende stap.

  Tik op [ANT-communicatie inschakelen].

  STAP 2-2

  Ontkoppel de fiets.

  1. Tik op [Ontkoppelen en doorgaan].
  2. Het scherm voor de registratie van de fiets wordt weergegeven.

  Notitie

  Als zowel stap 1 als stap 2 niet nodig waren, verschijnt het volgende dialoogvenster dat aangeeft dat de instellingen van de achterderailleur voltooid zijn.
  Tik op [OK] om het dialoogvenster te sluiten en tik vervolgens op [ONTKOPPELEN].
  De fiets wordt losgekoppeld en het scherm voor de fietsregistratie wordt weergegeven.

  1. Tik op [Ontkoppelen en doorgaan].
  2. Het scherm voor de registratie van de fiets wordt weergegeven.
 3. STAP3

  Werk de firmware van de vermogensmeter bij

  STAP 3-1

  Verbind E-TUBE PROJECT Cyclist met de vermogensmeter via Bluetooth® LE. Druk op de knop van de vermogensmeter om de Bluetooth® LE-verbindingsmodus in te schakelen.

  1. Tik op de gedetecteerde vermogensmeter die wordt weergegeven.
  2. Er kan een dialoogvenster worden weergegeven waarmee u een passkey* kunt invoeren of wijzigen. Voer de gewenste bewerking uit. Het scherm toont dat [Later] geselecteerd is.
  3. De vermogensmeter wordt verbonden met de toepassing.
  4. Er kan ook een dialoogvenster worden weergegeven waarmee u een wachtwoord op de server** kunt opslaan. Voer de gewenste bewerking uit. Het scherm toont dat [Niet opslaan] geselecteerd is.
  5. Wanneer het dialoogvenster wordt weergegeven, tikt u op [OK].

  STAP 3-2

  Werk de firmware van de vermogensmeter bij. Als de vermogensmeter de nieuwste firmware heeft, slaat u deze stap over en gaat u verder met stap 4.

  Notitie

  • Gebruik uw smartphone niet tijdens een firmware-update.
   Als u andere toepassingen gebruikt en daardoor E-TUBE PROJECT Cyclist naar de achtergrond duwt, is het mogelijk dat de update mislukt.
  • Plaats uw smartphone in de buurt van de achterderailleur en verplaats hem niet tijdens een firmware-update.
  1. Tik op [Firmwareversie].
  2. Tik op [BIJWERKEN].
  3. Tik op [BIJWERKEN].
  4. Tik op [BIJWERKEN].
  5. Tik op [BIJWERKEN].
  6. Tik op [OK].
  7. De update wordt gestart.
  8. Het scherm [Verbetering van de vermogensnauwkeurigheid] wordt weergegeven.

  Naar top van STEP 3

 4. STAP4

  Pair de vermogensmeter en de achterderailleur

  STAP 4-1

  Pair de vermogensmeter met de Di2.

  1. Tik op [Vermogensmeter koppelen met Di2].
  2. Bevestig de weergegeven achterderailleur en tik op [Koppelen].
  3. Wanneer een dialoogvenster als dit wordt weergegeven, drukt u op een van de versnellingsschakelaars.
  4. Tik op [Voltooien].

  STAP 4-2

  Koppel E-TUBE PROJECT Cyclist los van de vermogensmeter.

  Tik op [ONTKOPPELEN].

  De configuratie is voltooid.

Procedure voor het aanmaken van een SHIMANO ID en het registreren van de fiets als Mijn fiets met E-TUBE PROJECT Cyclist

U kunt zich aanmelden bij de E-TUBE PROJECT-toepassing met een SHIMANO ID* om meer functies te gebruiken, zoals functies voor het registreren van fietsinformatie en het delen van gegevens met andere SHIMANO-toepassingen.

*Sommige toepassingsfuncties zijn alleen beschikbaar wanneer u zich aanmeldt met een SHIMANO ID.

Klik hier om te controleren of SHIMANO ID's beschikbaar zijn in uw regio.

1

Procedure voor het aanmaken van een SHIMANO ID

 1. Tik op het pictogram voor E-TUBE PROJECT Cyclist om de toepassing te starten en geef dan het scherm SHIMANO ID PORTAL weer.

  Als u de toepassing voor het eerst start

  1. Selecteer het gebied en de landen/regio's waar de applicatie zal worden gebruikt en tik op [OK].
  2. Tik op [Eerste registratie] en ga verder naar stap 2.

  Als u de applicatie eerder hebt gebruikt

  1. Tik op de -markering.
  2. Tik op [Inschrijven/inloggen].
  3. Tik op [Eerste registratie] en ga verder naar stap 2.
 2. Voer de SHIMANO ID-registratieprocedure uit.

  1. Selecteer de methode voor het registreren van een nieuwe ID.
  2. De volgende schermen zijn bedoeld voor wanneer u ervoor hebt gekozen om in te loggen met uw e-mailadres. Vul de vereiste velden in en tik vervolgens op [Verzenden].
  3. Er wordt een bevestigings-e-mail verzonden.
  4. U ontvangt een bevestigings-e-mail.
  5. Klik op de link in de e-mail.
  6. Wanneer het e-mailadres is bevestigd, tikt u op [Terugkeren naar app].
  7. Tik op × om het scherm SHIMANO ID PORTAL te sluiten.
 3. Meld u aan bij de toepassing met de geregistreerde ID en het wachtwoord.

  1. Tik op [INLOGGEN].
  2. Voer het e-mailadres en wachtwoord in dat u hebt gebruikt tijdens het registreren van de ID en tik vervolgens op [Verzenden].
  3. De procedure voor het aanmelden bij de toepassing met een SHIMANO ID is voltooid.

2

Registratieprocedure Mijn fiets

 1. Tik op het pictogram voor E-TUBE PROJECT Cyclist om de toepassing te starten.

  Als dit scherm wordt weergegeven, bent u aangemeld bij de toepassing met een SHIMANO ID. Ga door naar stap 2.

  Notitie

  De fiets kan alleen als Mijn fiets worden geregistreerd als u bij de toepassing bent aangemeld met een SHIMANO ID.
  Volg de onderstaande instructies om aan te melden.

  1. Tik op de -markering.
  2. Tik op [Inschrijven/inloggen].
  3. Tik op [INLOGGEN].
  4. Voer het e-mailadres en wachtwoord in dat u hebt gebruikt tijdens het registreren van de ID en tik vervolgens op [Verzenden].
  5. De procedure voor het aanmelden bij de toepassing met een SHIMANO ID is voltooid.
 2. Stel de Di2-fiets in op de Bluetooth® LE-verbindingsmodus.

  Hou de functieknop ingedrukt tot de LED blauw knippert.
 3. Registreer de Di2-fiets als Mijn fiets.

  1. Tik op [+].
  2. Wanneer de Di2-fiets die moet worden aangesloten wordt weergegeven, tikt u op [Registreren].
  3. Tik op [Koppelen].
  4. Er kan een dialoogvenster worden weergegeven waarmee u een passkey* kunt invoeren of wijzigen. Voer de gewenste bewerking uit. Het scherm toont dat [Later] geselecteerd is.
  5. Tik op [REGISTREREN ALS NIEUWE FIETS].
  6. Wanneer een dialoogvenster wordt weergegeven waarmee u een passkey* kunt opslaan op de server**, voert u de gewenste handeling uit. Het scherm toont dat [Niet opslaan] geselecteerd is.
  7. Tik op [ONTKOPPELEN].
  8. De Mijn fiets-registratie is voltooid.
 4. Maak verbinding met de vermogensmeter.
  Druk op de knop van de vermogensmeter om de Bluetooth® LE-verbindingsmodus in te schakelen.

 5. Verbind de vermogensmeter met de toepassing en wijs deze toe aan de fiets die in de vorige procedure is geregistreerd als Mijn fiets.

  1. Tik op [+].
  2. Wanneer de vermogensmeter die moet worden toegewezen, wordt weergegeven, tikt u op [Registreren].
  3. Tik op [Koppelen].
  4. Tik op [Later].*
  5. Tik op [Geregistreerde fiets].
  6. Bevestig dat de geregistreerde fiets is geselecteerd en tik op [OK].
  7. Tik op [Niet opslaan].**
  8. Tik op [ONTKOPPELEN].

Een passkey is een 6-cijferig nummer dat u moet invoeren op uw smartphone wanneer u uw smartphone pairt met een Bluetooth®-apparaat zoals een draadloze unit.
De standaard passkey is “000000” maar u kunt een passkey naar keuze instellen.

**Als u de passkey opslaat op de server, kunt u het invoeren van de passkey overslaan, zelfs als u uw smartphone vervangt, enz.

Een apparaat instellen dat gegevens van de vermogensmeter ontvangt (smartphone)

Kijk opnieuw of de communicatiemethode van de vermogensmeter ingesteld is zoals aanbevolen in (5) in STAP 1.

 1. STAP1

  Installeer E-TUBE RIDE op je smartphone.

 2. STAP2

  Start E-TUBE RIDE en log in met het SHIMANO ID dat geregistreerd is in STAP 1.

  Tik op [INLOGGEN].
 3. STAP3

  Voeg een vermogensmeter toe als een sensor. * Voordat je E-TUBE RIDE gebruikt, druk je op de toets op de bediening van de vermogensmeter om naar de wachtstand voor een Bluetooth® LE-verbinding te gaan.

  1. Tik op [Toevoegen].
  2. Tik op [Toevoegen] voor de vermogensmeter die je wil toevoegen.
  3. De vermogensmeter is toegevoegd.
 4. STAP4

  Weergaven met betrekking tot de vermogensmeter zijn beschikbaar op het E-TUBE RIDE-scherm. * Kies het item dat betrekking heeft op de vermogensmeter in de aanpasbare instellingen van het weergegeven item.

  Hiermee is de instelling afgerond.
  Rij op de fiets om na te gaan of de gegevens juist worden weergegeven en vastgelegd.

 5. STAP5

  Start de opname van het ritlogboek.

  Tik op het icoon voor beginnen met vastleggen.
 6. STAP6

  Verbind E-TUBE PROJECT Cyclist met je vermogensmeter via Bluetooth® LE.

  1. Tik op het pauzeericoon.
  2. Tik op [Afsluiten].
  3. Tik op [Opslaan en stoppen].

Een apparaat instellen dat gegevens van de vermogensmeter ontvangt (Garmin®)

Toepasselijke modellen: Edge® 1040, Edge® 1040 Solar, Edge® 840, Edge® 840 Solar, Edge® 540, Edge® 540 Solar, Edge® 1030, Edge® 1030 Plus, *2 Edge® 1000, Edge® 830, *2 Edge® 820, Edge® 530, *1 *2 Edge® 520 Plus, *1 *2 Edge® 520
*1: Toepasselijke modellen ondersteunen alleen registratie voor Force Vector.

・Als je een vermogensmeter toevoegt, raden we je aan om eerst de registratie af te ronden voordat je het scherm toevoegt. Nadat je de sensor succesvol hebt geregistreerd, keer je terug naar (6) STAP 2 en selecteer je 'Force Vector Viewer' om het displayscherm in te stellen.

・Als de 'Force Vector Viewer' niet correct wordt weergegeven, herhaal je (6) in STAP 2 en selecteer je de 'Force Vector Viewer' opnieuw.

*2: Toepasselijke modellen ondersteunen geen communicatie van Bluetooth® LE met de vermogensmeter.
Er wordt geen informatie weergegeven in de afzonderlijke gegevensvelden (alle items met betrekking tot vermogen, trapfrequentie en de balans tussen links en rechts).
Toon dit in het gegevensveld Force Vector Viewer of leg de activiteit vast en controleer de gegevens in SHIMANO CONNECT Lab.
Kijk opnieuw of de communicatiemethode van de vermogensmeter ingesteld is zoals aanbevolen in (5) in STAP 1.

Force Vector instellen op een Garmin®-apparaat gaat in twee stappen.
Deel Eén — (1) t/m (7) in STAP 2 zijn voor het configureren van Force Vector-gegevens via "Connect IQ™ Store" call in de Force Vector Viewer. Dit deel maakt gebruik van de ANT+®/ANT®-sensor van de vermogensmeter.
Deel Twee — (9) in STAP 2 dient voor de configuratie van standaard vermogensgegevens via de Bluetooth® LE-sensor in de vermogensmeter.
Beide onderdelen moeten alle vermogensgegevens ontvangen op het Garmin®-apparaat.

 1. STAP1

  Installeer "Connect IQ™ Store" op je smartphone.

  * Koppel je Garmin®-apparaat met Garmin Connect™ Mobile voordat je de app installeert.
  Kijk hier als je Garmin Connect™ Mobile niet geïnstalleerd hebt.

 2. STAP2

  Als het niet de nieuwste firmware is, voer dan één van de volgende handelingen uit om deze te updaten:

  - Gebruik de pc-app (Garmin Express™)

  - Als het apparaat de Wi-Fi-configuratie ondersteunt, update dan de firmware met deze functie om automatisch te updaten.

 3. STAP3

  Start "Connect IQ™ Store" en zoek op "Shimano Force Vector". ● Meld je aan met je Garmin®-account.

  1. Tik op [Zoeken].
  2. Zoek naar "Shimano" en "Force Vector".
 4. STAP4

  Download op het scherm met zoekresultaten "Force Vector Viewer". * Klanten die Edge® 520J gebruiken, downloaden "Force Vector Viewer voor Edge® 520J".

  1. Tik op [Installeren].
  2. Tik op [TOESTAAN].
 5. STAP5

  Tik op het synchronisatie-icoon in Garmin Connect™ Mobile om Garmin Connect™ Mobile te synchroniseren met je Garmin®-apparaat.
  Eenmaal gesynchroniseerd wordt "Force Vector Viewer" gedownload op je Garmin®-apparaat.

  Tik op het synchronisatie-icoon.
 6. STAP6

  In de weergave-instellingen op het Garmin®-apparaat kies je "Force Vector Viewer".
  Force Vector Viewer zit in [Connect IQ™] in de categoriekeuze. * Deze handeling verschilt per apparaat.

  1. Scrol omlaag tot [Connect IQ™] verschijnt.
  2. Kies [Connect IQ™].
  3. Kies [Force Vector Viewer].
  4. Kies [✓].
 7. STAP7

  Voor gebruik van Force Vector met Garmin® kun je koppelen via ANT+®/ANT® en Bluetooth® LE. Koppel je Garmin®-apparaat met je vermogensmeter via ANT+®/ANT®.
  Draai terwijl je Garmin®-apparaat ingesteld is op de pagina Force Vector Viewer, aan de crank om de vermogensmeter te starten.
  Je Garmin®-apparaat detecteert de sensor en maakt er automatisch een koppeling mee.
  Je weet dat het koppelen gelukt is zodra de pagina Force Viewer de informatie van de vermogensmeter in de gegevensvelden weergeeft.

  1. Vóór het koppelen
  2. Nadat de koppeling voltooid is
  • Het koppelen is niet mogelijk vanuit de sensorinstellingen van je Garmin®-apparaat.
  • Als er wordt gekoppeld met een andere vermogensmeter, ga dan naar de instellingen van Force Vector Viewer (zie (8) in STAP 2) en wijzig de vermogensmeter. Voer het juiste ANT®-ID in of 0 om te resetten en probeer dan opnieuw te koppelen.
 8. STAP8

  De instellingen van Force Vector Viewer kunnen ook worden aangepast met Garmin Connect™ Mobile.

  • Gemiddeld [sec]: stel het aantal seconden in dat de gegevens gemiddeld worden getoond. De standaard is ingesteld op 1 seconde (zonder gemiddelde).
  • Sensor-ID: je kunt op de volgende manieren kiezen welke vermogensmeter je wil koppelen.
   Normaal gesproken wordt het gekoppelde ANT®-ID getoond.
   • Voer het ANT®-ID van de vermogensmeter direct in om de vermogensmeter aan te wijzen die gekoppeld moet worden.
   • Voer de standaardwaarde [0] in en koppel met de vermogensmeter die als eerste wordt gevonden.
  1. Tik op [Activiteiten, apps & meer].
  2. Tik op [Gegevensvelden].
  3. Tik op [Force Vector Viewer].
  4. Tik op [Instelling].
  5. Kies het instellingsitem.
 9. STAP9

  Voeg je vermogensmeter toe als een sensor die Bluetooth® LE gegevens verstrekt.

  • Druk op de toets op de bediening van de vermogensmeter om de wachtstand voor een Bluetooth® LE-verbinding in te gaan en kies dan je vermogensmeter in de sensorinstellingen op je Garmin®-apparaat.
  • Kijk hier welke modellen communicatie met de vermogensmeter ondersteunen via Bluetooth® LE.
 10. STAP 10

  Informatie met betrekking tot de vermogensmeter kan worden getoond op het scherm van het Garmin®-apparaat.

  • Het gegevensveld van Force Vector Viewer kan gekozen worden als gegevensveld dat op de trainingspagina wordt geplaatst. Geef het gegevensveld van Force Vector Viewer op één van de volgende 3 manieren weer; (1) het gegevensveld vervangen op de nu weergegeven trainingspagina, (2) het aantal items vergroten en het gegevensveld toevoegen, en (3) het aantal trainingspagina's vergroten.
  • Als er meerdere activiteitenprofielen zijn die een vermogensmeter gebruiken, zorg er dan voor dat het gegevensveld van de Force Vector Viewer ingesteld op minstens één van de gegevensschermen voor elk profiel. Anders worden je gegevens mogelijk niet vastgelegd.
  • De informatie die weergegeven wordt in het gegevensveld van Force Vector Viewer varieert afhankelijk van het weergaveformaat. Om alle beschikbare items weer te geven, zet je het aantal split screens op 1 voor weergave in volledig scherm. Ook kunnen er meerdere gegevensvelden worden getoond op dezelfde trainingspagina of op verschillende trainingspagina's.
  • Vermogen, trapfrequentie en balans tussen links en rechts vanuit de vermogensmeter verbonden in de modus [Force Vector] worden alleen weergegeven in het gegevensveld van de Force Vector Viewer. Merk op dat de specificaties niet toestaan dat ze worden weergegeven in de afzonderlijke gegevensvelden (alle items met betrekking tot vermogen, trapfrequentie en de balans tussen links en rechts). De informatie die ontvangen wordt van de vermogensmeter in de modus [Fietsvermogen] kan worden weergegeven op normale, afzonderlijke gegevensvelden.

  Hiermee is de instelling afgerond.
  Rij op de fiets om na te gaan of de gegevens juist worden weergegeven en vastgelegd.

 11. STAP 11

  Begin met het opnemen van een activiteit.

  * Voer om vanaf je deze rit je ritlogboek te uploaden naar SHIMANO CONNECT Lab (1) t/m (4) in STAP 3 uit voordat je begint met het vastleggen van je rit.

  • Start de timer met het gegevensveld dat ingesteld is terwijl de Force Vector Viewer weergegeven wordt op het scherm van het Garmin®-apparaat. Als je de timer start als wanneer de Force Vector niet wordt weergegeven, dan wordt de informatie van de Force Vector niet vastgelegd.
 12. STAP 12

  Stop met het opnemen van een activiteit en sla het ritlogboek op.

Als je Garmin Connect™ Mobile niet geïnstalleerd hebt.
Installeren en koppelen voor Garmin Connect™ Mobile

 1. Installeer Garmin Connect™ Mobile op je smartphone.

 2. Maak een Garmin®-account aan en log in.

  Tik op [Account aanmaken].
 3. Koppel je Garmin®-apparaat met Garmin Connect™ Mobile.

  1. Tik op [Toevoegen].
  2. Kies je Garmin®-apparaat.
  3. Tik op [Start].
  4. Kies je Garmin®-apparaat.
  5. Tik op [Koppelen].
  6. Het koppelen is voltooid.

Een apparaat instellen dat gegevens van de vermogensmeter ontvangt (Wahoo)

Geschikte modellen: ELEMNT BOLT, ELEMNT ROAM, ELEMNT
Stel vast of de communicatiemethode van de vermogensmeter ingesteld is zoals aanbevolen in (5) in STAP 1.

 1. STAP1

  Voeg een vermogensmeter toe als een sensor die ANT® gegevens verstrekt.

  * Druk op de toets op de bediening van de vermogensmeter om de wachtstand voor een Bluetooth® LE-verbinding in te gaan en kies dan je vermogensmeter in de sensorinstellingen op je Wahoo-apparaat.

  1. ・Druk op de toets aan de linkerkant van je Wahoo-apparaat om naar de instellingenpagina te gaan.
   ・Druk op de omhoog- en omlaagtoets aan de rechterkant om te navigeren naar [SENSOR TOEVOEGEN].
   ・Kies [SENSOR TOEVOEGEN].
  2. Houd het apparaat dichterbij de vermogensmeter en wacht.
  3. Kies [OPSLAAN].
 2. STAP2

  Pas de instellingen zo aan de gegevens van de vermogensmeter weergegeven worden op het gegevensscherm (gegevensveld) van je Wahoo-apparaat.

  * Zodra de sensorinstellingen aangepast zijn, verschijnt automatisch het scherm met weergave-instellingen.

 3. STAP3

  Informatie met betrekking tot de vermogensmeter kan worden getoond op het gegevensscherm.

  Hiermee is de instelling afgerond.
  Rij op de fiets om na te gaan of de gegevens juist worden weergegeven en vastgelegd.

 4. STAP4

  Begin met het vastleggen van je rit.

  Voer om vanaf je volgende rit je ritlogboek automatisch te uploaden naar SHIMANO CONNECT Lab (1) t/m (4) in STAP 3 uit voordat je begint met het vastleggen van je rit.

 5. STAP5

  Stop met het vastleggen van je rit en sla het ritlogboek op.

Je gegevens overdragen naar SHIMANO CONNECT Lab (smartphone)

 1. STAP1

  Selecteer het ritlogboek dat je wilt uploaden in de lijst met ritlogboeken.

  1. Tik op het ritlogboek dat je wil uploaden.
  2. Standaardscherm gegevens
  3. Weergave grafiek/vector
 2. STAP2

  Upload het ritlogboek naar SHIMANO CONNECT Lab.

  1. Tik op het blauwe uploadicoon.
  2. Tik op [Ja].
  3. Voer je ID en wachtwoord in, tik dan op [Verzenden].
  4. Kijk je ingevoerde informatie na en tik dan op [Verzenden].
 3. STAP3

  Toon de webpagina van SHIMANO CONNECT Lab op je pc.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Het analysescherm van Force Vector ondersteunt niet de weergave van smartphones. Kijk dit na op je pc of tablet.
 4. STAP4

  Gebruik je SHIMANO ID dat in STAP 1 geregistreerd is om in te loggen.

  1. Klik op [Inloggen met je SHIMANO ID].
  2. Voer je ID en wachtwoord in, klik dan op [Verzenden].
 5. STAP5

  Kies "Force Vector ondersteunde vermogensmeter".

  Kies [voor Force Vector geschikte vermogensmeter], klik dan [OK].
 6. STAP6

  Bekijk en analyseer het ritlogboek.

Je gegevens overdragen naar SHIMANO CONNECT Lab (Garmin®)

 1. STAP1

  Toon de webpagina van SHIMANO CONNECT Lab op je pc.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Het analysescherm van Force Vector ondersteunt niet de weergave van smartphones. Kijk dit na op je pc of tablet.
 2. STAP2

  Gebruik je SHIMANO ID dat in STAP 1 geregistreerd is om in te loggen.

  1. Klik op [Inloggen met je SHIMANO ID].
  2. Voer je ID en wachtwoord in, klik dan op [Verzenden].
 3. STAP3

  Kies "Force Vector ondersteunde vermogensmeter".

  Kies [voor Force Vector geschikte vermogensmeter], klik dan [OK].
 4. STAP4

  Link naar je Garmin®-account op het instellingenscherm.
  Stel je Garmin®-account in.

  1. Klik op [Link].
  2. Voer het ID en wachtwoord van je Garmin® account in, klik dan op [Aanmelden].
 5. STAP5

  Zodra het ritlogboek is opgeslagen, wordt het automatisch geüpload naar Garmin Connect™ Mobile.
  Als het ritlogboek geüpload wordt naar Garmin Connect™ Mobile, wordt het geüpload naar het gekoppelde SHIMANO CONNECT Lab.
  Na het uitvoeren van (1) t/m (4) in STAP 3 gebruik je je Garmin®-apparaat om je rit vast te leggen en kijk of het ritlogboek correct kan worden geüpload naar SHIMANO CONNECT Lab.

  • De specificaties staan toe dat de gegevens van de vermogensmeter in de modus [Force Vector] opgeslagen worden in een speciaal formaat; daarom wordt informatie zoals vermogen en trapfrequentie niet weergegeven op Garmin Connect™ of gekoppelde diensten van derden.
   Om de gegevens te bekijken, draag je de gegevens vanuit Garmin Connect™ over naar SHIMANO CONNECT Lab.
  • Gegevens kunnen worden overgedragen van SHIMANO CONNECT Lab naar Strava, TrainingPeaks of Today's Plan, waar je gegevens kunt bekijken als vermogen en trapfrequentie.
  • De specificaties staan toe dat Force Vector-gerelateerde informatie om de 2 seconden vastgelegd en weergegeven wordt. Andere informatie, zoals vermogen, trapfrequentie, vermogensbalans en trapefficiëntie wordt zoals gewoonlijk elke seconde vastgelegd en weergegeven.
 6. STAP6

  Bekijk en analyseer het ritlogboek.

  • Als het uploaden van het reislogboek niet gelukt is, bekijk dan de volgende items.
  • Als je klikt op het belletje bovenaan het scherm, verschijnt dan de melding "Overdracht" of "Analyse"?
   Als het wordt weergegeven, wordt het verwerkt in de cloud, dus wacht tot het verwerken voltooid is.
  • Als het wordt overgedragen vanuit Garmin Connect™ worden de reisgegevens dan weergegeven op Garmin Connect™?
   Kijk op het instellingenscherm of het gekoppeld is. Als dit niet gekoppeld is, download je het reislogboek van Garmin Connect™ en klik je op [UPLOADEN] bovenaan het scherm van SHIMANO CONNECT Lab.
  • Als het automatisch geüpload wordt vanuit Garmin® Edge®, worden de reisgegevens dan weergegeven op de smartphone-app?
   Het uploaden vanuit je smartphone is mogelijk niet uitgevoerd. Bevestig dit alsjeblieft.

Je gegevens overdragen naar SHIMANO CONNECT Lab (Wahoo)

 1. STAP1

  Toon de webpagina van SHIMANO CONNECT Lab op je pc.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Het analysescherm van Force Vector ondersteunt niet de weergave van smartphones. Kijk dit na op je pc of tablet.
 2. STAP2

  Gebruik je SHIMANO ID dat in STAP 1 geregistreerd is om in te loggen.

  1. Klik op [Inloggen met je SHIMANO ID].
  2. Voer je ID en wachtwoord in, klik dan op [Verzenden].
 3. STAP3

  Kies [voor Force Vector geschikte vermogensmeter], klik dan [OK].

 4. STAP4

  Link naar je Wahoo-account op het instellingenscherm.
  Stel je Wahoo-account in.

  1. Klik op [Link].
  2. Voer je gekozen Wahoo-ID en wachtwoord in en klik dan op [Inloggen].
 5. STAP5

  Zodra het ritlogboek is opgeslagen, wordt het automatisch geüpload naar Wahoo Fitness.

  Als het ritlogboek geüpload wordt naar Wahoo Fitness, wordt het geüpload naar het gekoppelde SHIMANO CONNECT Lab.
  Na het uitvoeren van (1) t/m (4) in STAP 3 gebruik je je Wahoo-apparaat om je rit vast te leggen en kijk of het ritlogboek correct kan worden geüpload naar SHIMANO CONNECT Lab.

   

  • Je kunt het ritlogboek in de Wahoo Cloud-dienst uploaden als je Wahoo-apparaat verbonden is via "ELEMNT" (Wahoo Fitness-app) of "Wi-Fi".
 6. STAP6

  Bekijk en analyseer het ritlogboek.

  • Als het uploaden van je ritlogboek niet gelukt is, koppel je je Wahoo-apparaat weer met "ELEMNT" (Wahoo Fitness-app) en kijk je of je ritlogboek wordt weergegeven op het geschiedenisscherm van de app.