SHIMANO ULTEGRA 螺纹中轴 68/70 mm 五通宽度

SM-BBR60

105_5800_m

SM-BBR60

SHIMANO ULTEGRA - 中轴 - 螺纹 - HOLLOWTECH II - 68/70 mm 五通宽度

借助可靠的 SHIMANO 轴承和密封,SHIMANO ULTEGRA 中轴具有长使用寿命。

相关技术

产品规格

型号 SM-BBR60
系列 SHIMANO 105 5800 系列
平均重量 77 g
螺纹五通宽度_70mm
   
HOLLOWTECH II(第二代中空技术)中轴_螺纹中轴类型
小滚珠轴承
螺纹五通宽度_68 mm

产品系列

  • Brake SHIMANO 双枢轴长行程刹车夹器
  • Brake SHIMANO 悬臂刹车夹器
  • Brake Lever SHIMANO 刹车手柄,用于机械碟刹、夹器 (SUPER SLR)、悬臂刹车
  • Brake SHIMANO 油压碟刹后夹器