SHIMANO 公路车内联变速线调节器

SM-CA70

105_5800_m

SM-CA70

SHIMANO - 内联变速线调节器 - 公路车

SHIMANO SM-CA70 是内联变速线调节器,可在许多情况下使用。

产品规格

型号 SM-CA70
系列 SHIMANO 105 5800 系列
变速线

产品系列

  • 轮组 TIAGRA 开口式圆辐条前轮
  • 轮组 TIAGRA 开口式圆辐条后轮
  • 刹车 SHIMANO 油压碟刹后夹器
  • 刹车 SHIMANO 油压碟刹前夹器