SHIMANO ACERA TOP SWING 前拨链器(夹环安装)3x9-速

FD-M3000-TS3

ACERA_M3000_m

FD-M3000-TS3

SHIMANO ACERA - 前拨链器 - TOP SWING - 夹环安装 - 3x9-速

紧凑的链接设计增大了 29er 轮胎的间隙,同时不锈钢调节螺栓帮助避免 SHIMANO ACERA 3x9 速前拨链器上发生腐蚀。

相关技术

产品规格

型号 FD-M3000-TS3
系列 ACERA M3000 系列
颜色 Series color

产品系列

  • 中轴 方型中轴
  • 前拨链器 SHIMANO ALIVIO SIDE SWING(侧摆式) 前拨链器(夹环)2x9 速
  • 前拨链器 SHIMANO ALIVIO SIDE SWING(侧摆式) 前拨链器(夹环)2x9 速
  • 中轴 方型中轴