SHIMANO SG-C7050 的小零件套件

SM-C7050

SM-C7050

SHIMANO - 用于 DI2 内变速花鼓的 SG-C7050 的小零件套件 - E-BIKE

SHIMANO SM-C7050 是小型部件套件,用于结合 SG-C7050 DI2 内变速后花鼓使用。它允许全自动变速以及更加自然的骑行体验。

产品规格

型号 SM-C7050
系列 SHIMANO STEPS E5000 系列

产品系列

  • 内变速花鼓 SHIMANO STEPS E-BIKE 专用的内变速花鼓
  • 变速手柄 SHIMANO ALIVIO RAPIDFIRE PLUS 变速手柄 9 速
  • 电池 SHIMANO STEPS 下管的内置式电池 (504 Wh)
  • 电池 SHIMANO STEPS 下管电池 (630 Wh)