ESMCELS51XKHIB

ESMCELS51XKHIB

ESMCELS51XKHIB

ESMCELS51XKHIB

产品规格

型号 ESMCELS51XKHIB
系列 SHIMANO