SHIMANO 轮圈刹车前花鼓(固定螺母轴)

HB-TX500-NT

TOURNEY-TX_TX800_m

HB-TX500-NT

SHIMAN0 - 前花鼓- 轮圈刹车 - 固定螺母轴

对于轮圈刹车 MTB,SHIMANO TX500-NT 经由固定螺母固定。

产品规格

型号 HB-TX500-NT
系列 TOURNEY TX800 系列
颜色 黑色 | 银色
轴固定方法 螺母
   
刹车类型 轮圈刹车
盘片支架_Outer Spline Disc Brake Rotor Lock Ring_不含
法兰直径(mm) 46
法兰距离(mm) 71.6
锁紧螺母间距 (mm) 100
偏移(mm) 0
P.C.D. (mm) 38/38
快拆杆_颜色 黑色 | 黑色
辐条孔_32H
辐条孔_36H

产品系列

  • 中轴 方型中轴
  • 中轴 方型中轴
  • 花鼓 适用于 6 螺钉碟刹的前花鼓
  • FREEHUB(后花鼓) 适用于 6 螺钉碟刹的 FREEHUB(后花鼓)