SHIMANO CENTER LOCK 碟盤 140/160 mm

RT-CL900

NEW

SHIMANO CENTER LOCK 碟盤 140/160 mm

RT-CL900

NEW

更安靜地控制任何地形

全新的碟盤專注於減少碟盤熱變形,因此煞車性能達到前所未有的安靜,且不會犧牲重量或散熱。

特色

  • 出色的散熱性能造就有史以來最安靜煞車,在任何陡峭的長下坡都能保持出色、一致的煞車性能
  • 全新的爪形更堅固,操作更安靜
  • 散熱烤漆提升性能
  • 碟盤尺寸:140 mm、160 mm

產品規格

型號 RT-CL900
系列 DURA-ACE R9200 系列
平均重量 114 (160 mm) 96 (140 mm)
ICE TECHNOLOGIES
ICE TECHNOLOGIES FREEZA
CENTER LOCK
外徑_140 mm
外徑_160 mm
ICE TECHNOLOGIES FREEZA w/ heat dissipation paint
來令片樣式相容性_窄

科技