SHIMANO TOURNEY 一體密封式 E-Type 五通碗組

BB-UN26-E

BB-UN26-E

SHIMANO TOURNEY - 一體密封式五通碗組 - E-Type - 登山車

SHIMANO UN26 五通碗組為方錐形曲柄提供流暢旋轉。

產品規格

型號 BB-UN26-E
系列別 SHIMANO
備註 * 含固定螺栓
結構_E 款式
   
軸長度/外殼寬度_LL113_73 mm
軸長度/外殼寬度_YL117_68 mm X* (chainline: 47.5)
軸長度/外殼寬度_LL123_68 mm
軸長度/外殼寬度_LL123_73 mm
軸長度/外殼寬度_LL113_68 mm
軸長度/外殼寬度_MM110_68 mm
中軸_四方孔式