Shimano Gizlilik Bildirimi

 

Mayıs 2018

 

1.             Genel

1.1          Shimano mahremiyetinize saygı gösterir. Bu gizlilik bildiriminde Shimano'nun kişisel verilerinize nasıl muamele ettiği açıklanmaktadır.

1.2          Shimano kişisel verilerinizi Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) de dahil geçerli mevzuata uygun olarak işler. Shimano kişisel verilerinizi GVKY'de belirtilen gereklilikler çerçevesinde işler:

(a)            rızanız/onamınız çerçevesinde;

(b)            tarafı olduğunuz sözleşmenin ifası (veya sözleşme yapılmadan önce talep etmiş olduğunuz adımların atılması) için);

(c)            Shimano'nun tabi olduğu bir yasal yükümlülüğe uyulması için;

(d)            sizin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için veya

(e)            Shimano'nun veya üçüncü bir tarafın meşru çıkarlarını korumak için.

 

2.             Kişisel verilerinizi işleme nedenleri

Shimano verilerini aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işleyebilir:

(a)            tarafınızdan talep edilen bilgileri size göndermek için;

(b)            ürün ve/veya hizmet siparişlerinizi yerine getirmek ve yönetmek için;

(c)            (varsa) Shimano hesabınızı yönetmek için;

(d)            almış olduğunuz Shimano ürün ve hizmetlerle ilgili güvenlik veya kullanım yönergeleri kullanmak için;

(e)            önceden satın almış olduğunuz Shimano ürün ve hizmetleri ışığında size uygun olabilecek yeni özellikler veya yeni ürün ya da hizmetler ile ilgili bilgi göndermek için;

(f)             anketlere katılmanızı istemek ve katıldığınız anketlerin sonucunu yönetmek için;

(g)            kalite kontrolü, ürün geliştirme ve pazarlama amacıyla ürün ve hizmetlerimizi kullanımınızı analiz etmek için;

(h)            size haber bültenleri ve ayrıca satın almış olduğunuz ve kullandığınız hizmet ve ürün türlerine dayalı olarak kişisel ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş ticari mesajlar göndermek için;

(i)              üçüncü taraflarla ortak pazarlama etkinlikleri düzenlemek için;

(j)              Shimano'nun muhasebe ve vergi mevzuatı gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için;

(k)            Shimano'nun olası ürün geri çağırma işlemlerini uygulaması ve uyuşmazlıklarda hakları savunması için;

(l)              Shimano'nun bilgi güvenliği tedbirlerini test etmek için (örn. sızma testleri uygulama);

(m)          web sitelerimizdeki çevrimiçi deneyiminizi iyileştirmek için;

(n)            önceden size bildirilecek başka amaçlar için.

 

3.             İşlememiz söz konusu olabilecek kişisel veri türleri

3.1          Kişisel verilerinizi aşağıdaki yol(lar)la toplamamız söz konusu olabilir:

(a)            Bizimle temasa geçtiğinizde veya ürün ya da hizmetlerimizi kullanırken irtibat bilgileriniz, bilgi veya irtibat detayları talep ettiğinizde yine irtibat bilgileriniz, ürün veya hizmet siparişi verdiğinizde ilaveten ödeme bilgileri gibi kişisel verileriniz talep edilebilir.

(b)            Belirli kişisel verilerin toplanması öngörülen bir ürün veya hizmet (sözgelimi, bisiklet ayarlama (bikefitting) hizmetleri sırasında veri toplanması ya da bisiklet ayarlarınızı hatırlayıp uygulamanızda yardımcı olacak ürün veya hizmetleri kullandığınızda) kişisel verileriniz talep edilebilir. İlgi ürün veya hizmet açıklamalarında hangi kişisel verilerin işleneceği ayrıntılı olarak belirtilecektir.

(c)            Shimano hesabıyla bağlantılı olarak size veri sağlanması.

(d)            Web sitelerimizi kullanımınız ile ilgili topladığımız veriler, çerezler ve benzer mekanizmalar aracılığıyla elde edilmektedir. Web sitelerimiz çerez kullanım politikamız hakkında sizi bilgilendirecektir.

(e)            Üçüncü taraflardan belirli verileri elde etme yoluyla. Bu tür üçüncü taraflara bize sağladıkları verilerin kanuna uygun olmasının, yani bu verilerin aktarılması için rıza göstermiş olmanızın gerektiğini bildiririz.

3.2          Veri işleme amacına bağlı olarak, Shimano size ait şu kişisel verileri işleyebilir: isim, irtibat bilgileri (telefon numarası ve e-posta adresi dahil), teslimat ve fatura adresi, doğum tarihi, cinsiyet, satın aldığınız veya kullandığınız ürün veya hizmetlerin türü, ödeme bilgileri (örn. kredi kartı bilgileri), bir ürünü veya hizmeti kullanmak veya üründen/hizmetten yararlanmak için talep edilen veya üretilen spesifik bilgiler (örn. bikefitting, vücut ağırlığı, boy vb.)

3.3          Ayrıca, web site(leri)mizi ziyaret ettiğinizde sunucularımız (server'larımız) URL, IP adresi, tarayıcı türü ve dili, ziyaret tarihi ve zamanı gibi bazı verileri otomatik olarak kaydetmektedir.

3.4          Kişisel verilerinizi kanunda öngörülen veri saklama koşullarının ve bu gizlilik bildiriminde bahsedilen nedenlerin gerektirdiğinden daha uzun süre saklamayız.

 

4.             16 yaşından küçük iseniz

Şayet yaşınız 16'dan küçükse ancak ebeveyn(ler)inizden veya yasal temsilci(ler)inizden izin aldıktan sonra kişisel verilerinizi Shimano ile paylaşabilirsiniz.

 

5.             Kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması

5.1          İş ile ilgili belirli işlevlerimizi desteklemek amacıyla saklama hizmetleri sunan BT sağlayıcıları gibi işlemcilerden yararlanmamız söz konusu olabilir. Şayet bu taraflar kişisel verilerinizi işlerse, bu işlemler GVKY’ye uygun bir veri işleme anlaşması dahilinde gerçekleştirilecektir.

5.2          Kişisel verileriniz ancak kanunen gerekli ise tarafımızca izleme, vergi ve soruşturma makamlarına verilecektir. Önceden kesin rıza vermişseniz, kişisel verilerinizi programlarımızda veya programlarımızla ya da bunların dijital uzantıları ile ilgili reklam yapan, sponsorluk yapan veya ödül programları düzenleyen vb. üçüncü taraflarla paylaşmamız söz konusu olabilir.

5.3          Kişisel bilgilerinizi kendi grup şirketlerimizle paylaşmamız söz konusu olabilir.

 

6.             Uluslararası veri transferleri

Kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında bulunan ve kişisel verilerin korunması konusunda yeterli güvence bulunmayabilecek üçüncü ülkelere transfer etmemiz söz konusu olabilir. Bu tür veri transferleri Shimano tarafından her zaman GVKY hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır; yani bu ülkelere veri transferi için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan sözleşmeler kullanılacaktır.

 

7.             Güvenlik

Kişisel verilerinizi izinsiz erişimden, değiştirilmekten, açıklanmaktan ve kaybolmadan korumak amacıyla endüstri güvenlik tedbirleri uygulamaktayız.

 

8.             Başkalarının web sitelerine link verilmesi

Web sitelerimizde ve uygulamalarımızda üçüncü taraf web sitelerine bağlantı (link) verilmesi söz konusu olabilir. Üçüncü tarafların gizlilik bildirimi, kişisel verilerin üçüncü taraflarca işlenmesine tabidir. Shimano bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden ve bu üçüncü taraflarca kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu değildir.

 

9.             Vazgeçme hakkı ve diğer haklar

9.1          Bizden e-posta yoluyla haber bülteni veya diğer ticari mesajları artık almak istemiyorsanız her zaman bize bildirimde bulunabilirsiniz. Bu bildiriminiz tarafımızca usulünce işleme konacaktır ve bunun sonucunda e-posta listemizden çıkarılacaksınız.

9.2          Shimano'dan kişisel verilerinize erişme ve bunların düzeltilmesi veya silinmesi ya da kendinizle ilgili olarak işlenmesinin kısıtlanması talebinde bulunma veya verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Veri taşınırlığı hakkınız da bulunmaktadır.

9.3          Verilerinizin rızanız dahilinde işlendiği hallerde, bu rızadan istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Bu durumda, vazgeçme öncesinde işlenen verilerinizin hukukiliği etkilenmez.

9.4          Kişisel verilerinizin işlememiz ile ilgili Hollanda Veri Koruma Kurumuna (Autoriteit persoonsgegevens) veya ülkenizdeki yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız mevcuttur.

9.5          Sizden verilerinizi istediğimizde hangi veri alanlarını doldurmanın isteğe bağlı olduğunu belirtiriz. Şayet doldurulması zorunlu bilgi alanlarını doldurmazsanız talebinizi gerçekleştirmemiz mümkün olmayabilir.

9.6          Kimliğinizi belirtmemeniz durumunda her türlü talebinizi reddetme ve/veya GVKY'de öngörülen istisnai hükümleri uygulama hakkımız mahfuzdur. Bu tür durumlarda ret kararımız tarafımızca size bildirilecektir.

9.7          Bu haklarınızı kullanmak için privacy@shimano-eu.com adresine yazabilirsiniz.

 

10.          Bu gizlilik bildiriminde değişiklik yapılması

Size bilgi vermeksizin bu gizlilik bildiriminde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

 

11.          Shimano hakkında bilgiler

 

11.1        Bu gizlilik bildiriminde kullanılan "Shimano" ibaresi Shimano Europe B.v.'yi, bikefitting.com'u ve iştiraklerini kapsamaktadır.

11.2        Kişisel verilerinizi kullanmamız veya bu gizlilik bildirimi ile ilgili sorularınızı, geribildirimlerinizi veya şikayetlerinizi aşağıdaki kanallardan bize iletebilirsiniz.

Veri koruma görevlisine ulaşmak için: privacy@shimano-eu.com

 

Posta yoluyla ulaşmak için:

 

Shimano Europe B.v.
Attn. Data Protection Officer
High Tech Campus 92
5656 AG Eindhoven
The Netherlands