SHIMANO ALIVIO V-BRAKE 休閒旅行煞車夾器

BR-T4000

ALIVIO_T4000_m

BR-T4000

SHIMANO ALIVIO - V-BRAKE - POWER MODULATOR - 煞車夾器 - 休閒旅行

為平把休閒旅行自行車設計的 SHIMANO ALIVIO T400 系列煞車可提供從容的煞車控制,並有黑色和銀色可選。

科技

產品規格

型號 BR-T4000
系列 SHIMANO ALIVIO T4000 系列
顏色 黑色 | 銀色
煞車類型 V-BRAKE
   
煞車臂尺寸 (mm) 107
Brake shoe type_選擇 M65T4 | M65T3
Brake shoe type_標準調整 S65T
相容彎管角度 (度) 45/90/135
固定螺絲長度 (mm)_16
固定螺絲長度 (mm)_25
線性彈簧
POWER MODULATOR SM-PM40
軸襯套
墊片類型_X 型
墊片類型_Y 型
煞車塊_選擇 1 M65T4
煞車塊_選擇 2 M65T3
煞車塊_標準 1 S65T