SHIMANO STEPS 歐洲用電池充電器

EC-E6000-1

SHIMANO STEPS 歐洲用電池充電器

EC-E6000-1

SHIMANO STEPS - 電池充電器 - 歐洲用 C 型插頭

EC-E6000-1 充電器提供快速充電功能和小型接頭,讓您可以無需從 E-BIKE 移除 SHIMANO STEPS 電池即可進行充電。其還可透過使用轉接座直接為電池充電。

特色

  • 可直接對電池充電,無須拔電池
  • 藉由一個轉接座可直接對電池充電
  • 比現行的充電器更快更省時的達到 80% 的電力
  • 小型連接器

產品規格

型號 EC-E6000-1
系列 SHIMANO STEPS E6000 系列
顏色 標準型
平均重量 930
備註 * 查看最新產品列表
插頭類型 C 型
典型國家/地區舉例 歐洲
相容電池 BT-E6000 BT-E6001 BT-E6010 BT-E8010 BT-E8014 BT-E8016 BT-E8020 BT-E8035 BT-E8035-L BT-E8036
相容電壓 100 V-240 V AC,50-60 Hz
輸出力道 40 V DC,4.4 A 42 V DC,4.0 A
CE 標準
630 Wh (日本為 583 Wh) 電池|充飽電量所需時間 (小時) 5.5
630 Wh (日本為 583 Wh) 電池| 80% 充電量 (小時) 3.2
504 Wh (日本為 464 Wh) 電池|充飽電量所需時間 (小時) 5
504 Wh (日本為 464 Wh) 電池| 80% 充電量 (小時) 2.5
418 Wh (日本為 393 Wh) 電池|充飽電量所需時間 (小時) 4
418 Wh (日本為 393 Wh) 電池| 80% 充電量 (小時) 2
插電式充電
充電溫度 0-40 °C
存放溫度 -20-60 °C
錯誤訊號
電池接頭轉接座 * -
內置 AC 電源線
內置 AC 電源線長度 (m) 2