ESMCELS41RKHIB

ESMCELS41RKHIB

ESMCELS41RKHIB

ESMCELS41RKHIB

產品規格

型號 ESMCELS41RKHIB
系列 SHIMANO