Reach Adjust

Reach Adjust

煞車把手配備一套握距調整機械系統。 騎乘者可按照雙手大小、騎乘類型和個人喜好,調整握把套到煞車手把的距離。

檢視更多 關閉

 

1427700581696.jpg