SERVOWAVE ACTION

SERVOWAVE ACTION

當您拉動 SERVO WAVE 煞車把手時,來令片初始動作行程較大,因此僅需稍微操作拉桿,即可使來令片與碟盤接觸。 煞車塊至輪框 / 碟盤的接觸力量可瞬間增強,代表煞車把手有更多的運作空間,達到更強勁、更易操控的制動力。

檢視更多 關閉
 servo-wave-action.jpg
servo-wave-action.jpg