SHIMANO SHADOW RD

SHIMANO SHADOW RD

全新結構的 SHIMANO SHADOW RD 適用於更激烈的騎乘,其超低斷面設計有許多優點。因為其低斷面設計和單彈簧張力結構,此後變速器在嚴峻的騎乘環境下並不會碰撞後下叉,達到順暢且安靜的變速性能。

檢視更多 關閉

 低斷面設計 (正向式後變速器)傳統結構

smartcage.jpg

SHIMANO SHADOW RD

smartcage.jpg

傳統結構

SHIMANO SHADOW RD

smartcage.jpg