12mm E-THRU 액슬, 100mm O.L.D.

METREA_U5000_m

SM-AX720-100x12

METREA_U5000_m

SM-AX720-100x12

12mm E-THRU 액슬, 100mm O.L.D.

 • FEATURE
  • 12mm E-THRU 액슬
  • 조정 가능한 레버 위치
  • 캠 레버 고정 시스템
  BENEFIT
  • 심플하고 깔끔한 외관
  • 손쉬운 설치
  • 안정적인 고정력

제품 스펙

모델번호 SM-AX720-100x12
시리즈 METREA U5000 시리즈
Average weight 65 g
Axle_Hollow axle X
Axle_Length (mm) 121
Axle_Thread pitch M12 x 1.5
Axle type_100x12mm X
Axle Type 100 x 12 mm
Lever position adjust type X

시리즈 라인업

 • 변속 레버 RAPIDFIRE PLUS Shift Lever (2/1x11-speed)
 • 변속 레버 RAPIDFIRE PLUS Shift Lever (2/1x11-speed)
 • 브레이크 레버 유압식 디스크 브레이크 레버
 • 브레이크 레버 유압식 디스크 브레이크 레버