ESMSHUNCPISN45

ESMSHUNCPISN45

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR. ESMSHUNCPISN45
SERIE SHIMANO