SKRÓCONA INSTRUKCJA
URUCHAMIANIA MIERNIKA MOCY

Skonfiguruj miernik mocy za pomocą aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist.

 1. KROK1

  Zainstaluj aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist na smartfonie.

 2. KROK2

  Utwórz SHIMANO ID i zaloguj się.

  Dotknij przycisku [zarejestruj].
 3. KROK3

  Połącz aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist z miernikiem mocy za pomocą Bluetooth® LE. * Przed uruchomieniem aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist naciśnij przycisk na module sterującym miernika mocy, aby włączyć tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth® LE.

  1. Dotknij przycisku [+].
  2. Dotknij przycisku [Zarejestruj] dla miernika mocy, który chcesz połączyć.
  3. Dotknij przycisku [OK].
 4. KROK4

  Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe miernika mocy do najnowszej wersji.

  1. Dotknij karty [AKTUALIZUJ].
  2. Dotknij panelu miernika mocy.
  3. Dotknij przycisku [AKTUALIZUJ].
 5. KROK5

  Wybierz metodę komunikacji dostosowaną do stosowanego urządzenia spośród opcji
  [Wektor siły], [Moc pedałowania] i [Moc roweru].
  Zalecane ustawienia przedstawiono w tabeli.

  Zalecane ustawienia
  Stosowane urządzenie ANT+®/ANT® Bluetooth® LE
  Smartfon (E-TUBE RIDE) - [Wektor siły]
  Urządzenie Garmin® [Wektor siły] * [Moc pedałowania]
  Urządzenie Wahoo [Wektor siły] -
  • Sprawdź tutaj, które modele obsługują komunikację z miernikiem mocy za pomocą Bluetooth® LE.
  • Do miernika mocy można jednocześnie podłączyć urządzenie Garmin® i smartfon (E-TUBE RIDE) lub urządzenie Wahoo i smartfon (E-TUBE RIDE).
  1. Dotknij karty [DOSTOSUJ].
  2. Dotknij pola wyświetlania metody komunikacji.
  3. Zalecane ustawienia
   smartfona (E-TUBE RIDE)
  4. Zalecane ustawienia
   urządzenia Garmin®
  5. Zalecane ustawienia
   urządzenia Wahoo
  6. Dotknij przycisku [ZASTOSUJ].
 6. KROK6

  Przeprowadź kalibrację magnesu i zerowego przesunięcia.

  1. Dotknij karty [DOSTOSUJ].
  2. Dotknij przycisku [Kalibracja magnesu].
  3. Ustaw rower zgodnie z instrukcjami, a następnie dotknij przycisku [START].
  4. Obróć mechanizm korbowy do przodu i zatrzymaj go w pozycji, w której dioda LED miernika mocy włączy się, a następnie dotknij przycisku [DALEJ].
  5. Dotknij przycisku [ZRÓB ZDJĘCIE].
  6. Trzymaj smartfon równolegle do mechanizmu korbowego.
  7. Zrób zdjęcie mechanizmu korbowego od przodu.
  8. Dostosuj kąt tak, aby ramię mechanizmu korbowego mieściło się wewnątrz ramy.
  9. Dotknij przycisku [Kalibracja przesunięcia punktu zerowego]
  10. Ustaw ramię mechanizmu korbowego we wskazanej pozycji i dotknij przycisku [START].
 7. KROK7

  Odłącz miernik mocy od aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist.

  Dotknij przycisku [Rozłącz].

Można poprawić dokładność pomiaru mocy poprzez przeprowadzenie parowania miernika mocy* SHIMANO z kompatybilną przerzutką tylną* Di2.

*Produkty docelowe: FC-R9200-P/FC-R8100-P/RD-R9250/RD-R8150/RD-R7150

Uwaga: Ta procedura wymaga aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist wer. 5.2.3 lub nowszej.

 1. KROK1

  Zaktualizować oprogramowanie układowe przerzutki tylnej

  KROK 1-1

  Uruchomić aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist.

  Jeśli wyświetlany jest ten ekran, oznacza to, że wprowadzono wszystkie ustawienia początkowe aplikacji. Należy przejść do kroku 1-2.

  Uwaga -1

  Następujące ustawienia początkowe są wymagane przy pierwszym uruchomieniu aplikacji.

  1. Wybrać obszar i kraje/regiony, gdzie będzie używana aplikacja, po czym nacisnąć przycisk [OK].
  2. Nacisnąć przycisk [Skip].
  3. Potwierdzić każdy dokument, wybrać opcję [Agree] i nacisnąć przycisk [Next].
  4. Po wyświetleniu ekranu oczekiwania na połączenie, przejść do następnego kroku.

  Uwaga -2

  *Jeśli wyświetlony zostanie taki ekran, obowiązuje procedura B.
  Kliknąć tutaj, aby kontynuować procedurę.

  KROK 1-2

  Ustawić rower Di2 w tryb połączenia Bluetooth® LE.

  Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.

  KROK 1-3

  Połączyć aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist z rowerem Di2 poprzez Bluetooth® LE.

  1. Nacisnąć przycisk [+].
  2. Gdy wyświetlona zostanie przerzutka tylna do połączenia, nacisnąć przycisk [OK].
  3. Po wyświetleniu takiego okna dialogowego, nacisnąć przycisk [Pair].
  4. Może zostać wyświetlone okno dialogowe, które umożliwia wprowadzenie lub zmianę kodu połączenia*. Wykonać pożądane działanie.
  5. Dotknij przycisku [OK].
  6. Wyświetlana jest konfiguracja komponentu podłączonego roweru Di2.

  KROK 1-4

  Zaktualizować oprogramowanie układowe przerzutki tylnej Di2 w zakładce AKTUALIZACJA. Jeżeli oprogramowanie układowe jest już w najnowszej wersji, przejść do kroku 2.

  Uwaga

  • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie używać smartfonu.
   Aktualizacja może się nie udać w przypadku używania innych aplikacji i wymuszenia działania aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist w tle.
  • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego pozostawić smartfon w pobliżu przerzutki tylnej i nie oddalać go.
  1. Nacisnąć zakładkę AKTUALIZACJA.
  2. Po wyświetleniu takiego okna dialogowego, nacisnąć przycisk [OK].
  3. Nacisnąć panel przerzutki tylnej, a następnie nacisnąć przycisk [Update].
  4. Po wyświetleniu okna dialogowego nacisnąć przycisk [Update].
  5. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  6. Po wyświetleniu takiego okna dialogowego, nacisnąć przycisk [Additional software license agreement], przeczytać zawartość, a następnie nacisnąć przycisk [Agree and update].
  7. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  8. Rozpocznie się aktualizacja.
  9. Po zakończeniu aktualizacji nacisnąć przycisk [CUSTOMIZE].

  Na górę KROKU 1

 2. KROK2

  Włączyć komunikację ANT dla przerzutki tylnej

  KROK 2-1

  Włączyć komunikację ANT dla przerzutki tylnej. Jeśli ustawiono już metodę komunikacji bezprzewodowej na ANT+/Bluetooth® LE, nacisnąć przycisk [Disconnect] i przejść do następnego kroku.

  1. Nacisnąć panel [Wireless settings].
  2. Nacisnąć przycisk [Wireless communication].
  3. Ustawić połączenie [ANT+/Bluetooth® LE], a następnie nacisnąć przycisk [Complete].
  4. Nacisnąć przycisk [APPLY].
  5. Nacisnąć przycisk [DISCONNECT].
 3. KROK3

  Zaktualizować oprogramowanie układowe miernika mocy

  KROK 3-1

  Połączyć aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist z miernikiem mocy poprzez Bluetooth® LE. Nacisnąć przycisk modułu kontrolnego miernika mocy, aby włączyć tryb połączenia Bluetooth® LE.

  1. Nacisnąć przycisk [+].
  2. Gdy wyświetlony zostanie miernik mocy do podłączenia, nacisnąć przycisk [OK].
  3. Po wyświetleniu takiego okna dialogowego, nacisnąć przycisk [Pair].
  4. Może zostać wyświetlone okno dialogowe, które umożliwia wprowadzenie lub zmianę kodu połączenia*. Wykonać pożądane działanie. Ekran wskazuje, że zaznaczono opcję [Later].
  5. Po wyświetleniu okna dialogowego nacisnąć przycisk [OK].

  KROK 3-2

  Zaktualizować oprogramowanie układowe miernika mocy. Jeśli miernik mocy ma najnowsze oprogramowanie układowe, pominąć ten krok i przejść do kroku 4-1.

  Uwaga

  • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie używać smartfonu.
   Aktualizacja może się nie udać w przypadku używania innych aplikacji i wymuszenia działania aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist w tle.
  • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego pozostawić smartfon w pobliżu przerzutki tylnej i nie oddalać go.
  1. Nacisnąć przycisk [Firmware version].
  2. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  3. Nacisnąć panel miernika mocy, a następnie nacisnąć przycisk [UPDATE].
  4. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  5. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  6. Dotknij przycisku [OK].
  7. Rozpocznie się aktualizacja.
  8. Po zakończeniu aktualizacji wyświetlony zostanie ekran [Power accuracy improvement].

  Na górę KROKU 3

 4. KROK4

  Przeprowadzić parowanie miernika mocy i przerzutki tylnej

  KROK 4-1

  Przeprowadzić parowanie miernika mocy z Di2.

  1. Nacisnąć przycisk [Pair power meter with Di2].
  2. Potwierdzić wyświetloną przerzutkę tylną i nacisnąć przycisk [Pair].
  3. Po wyświetleniu takiego okna dialogowego, nacisnąć dowolny przełącznik zmiany przełożeń.
  4. Nacisnąć przycisk [Complete].

  KROK 4-2

  Odłączyć aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist od miernika mocy.

  Nacisnąć przycisk [DISCONNECT].

  Konfiguracja zakończona.

 1. KROK1

  Zaktualizować oprogramowanie układowe przerzutki tylnej

  KROK 1-1

  Uruchomić aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist.

  Wyświetlony zostanie rower zarejestrowany jako My bike.

  Uwaga

  Rower zarejestrowany jako My bike jest wyświetlany tylko po zalogowaniu się w aplikacji za pomocą SHIMANO ID użytkownika.
  Aby zalogować się w aplikacji, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Nacisnąć znak .
  2. Nacisnąć przycisk [Sign up/Login].
  3. Nacisnąć przycisk [LOGIN].
  4. Zaloguj się do aplikacji za pomocą wybranej metody logowania podczas tworzenia swojego identyfikatora. Jeśli postanowisz się zalogować za pomocą swojego adresu e-mail, wpisz adres e-mail i hasło, a następnie stuknij przycisk [Submit]
  5. Wyświetlony zostanie rower zarejestrowany jako My bike.

  KROK 1-2

  Ustawić rower Di2 w tryb połączenia Bluetooth® LE.

  Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.

  KROK 1-3

  Połączyć aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist z rowerem Di2 poprzez Bluetooth® LE.

  1. Wykryty rower Di2 zostaje automatycznie podłączony. Jeżeli rower nie zostanie podłączony, nacisnąć panel roweru.
  2. Może zostać wyświetlone okno dialogowe, które umożliwia wprowadzenie lub zmianę kodu połączenia*. Wykonać pożądane działanie. Ekran wskazuje, że zaznaczono opcję [Later].
  3. W ten sam sposób może zostać wyświetlone okno dialogowe, które umożliwia zapisanie kodu połączenia na serwerze**. Wykonać pożądane działanie. Ekran wskazuje, że zaznaczono opcję [Do not save].
  4. Rower jest podłączony.
  5. Wyświetlone jest okno dialogowe.

  Uwaga

  Jeśli na tym etapie wyświetlany jest taki ekran, podłączony rower nie jest zarejestrowany jako My bike lub nie zalogowano się w aplikacji z SHIMANO ID.
  Należy zalogować się z SHIMANO ID i ponownie rozpocząć całą procedurę lub kontynuować od kroku 1-3 procedury A.

  KROK 1-4

  Przejść na ekran [Power accuracy improvement] i przeprowadzić aktualizację oprogramowania układowego przerzutki tylnej Di2. Jeśli oprogramowanie układowe jest już zaktualizowane, procedura automatycznie przechodzi do kroku 6.

  Uwaga

  • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie używać smartfonu.
   Aktualizacja może się nie udać w przypadku używania innych aplikacji i wymuszenia działania aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist w tle.
  • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego pozostawić smartfon w pobliżu przerzutki tylnej i nie oddalać go.
  1. Nacisnąć przycisk [OK].
  2. Nacisnąć przycisk [Firmware version].
  3. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  4. Po wyświetleniu takiego okna dialogowego, nacisnąć przycisk [OK].
  5. Nacisnąć panel przerzutki tylnej, a następnie nacisnąć przycisk [Update].
  6. Po wyświetleniu okna dialogowego nacisnąć przycisk [Update].
  7. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  8. Po wyświetleniu takiego okna dialogowego, nacisnąć przycisk [Additional software license agreement], przeczytać zawartość, a następnie nacisnąć przycisk [Agree and update].
  9. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  10. Rozpocznie się aktualizacja.
  11. Po zakończeniu aktualizacji wyświetlony zostanie ekran [Power accuracy improvement].

  Na górę KROKU 1

 2. KROK2

  Włączyć komunikację ANT dla przerzutki tylnej

  KROK 2-1

  Włączyć komunikację ANT dla przerzutki tylnej. Jeśli ustawiono już metodę komunikacji bezprzewodowej na ANT+/Bluetooth® LE, nacisnąć przycisk [Disconnect] i przejść do następnego kroku.

  Nacisnąć przycisk [Enable ANT communication].

  KROK 2-2

  Odłączyć rower.

  1. Nacisnąć przycisk [Disconnect and continue].
  2. Wyświetlony zostanie ekran rejestracji roweru.

  Uwaga

  Jeśli obydwa kroki 1 i 2 nie były wymagane, wyświetlane jest następujące okno dialogowe wskazujące, że wprowadzono wszystkie ustawienia przerzutki tylnej.
  Nacisnąć przycisk [OK], aby zamknąć okno dialogowe, a następnie nacisnąć przycisk [DISCONNECT].
  Rower jest odłączony i wyświetlony zostanie ekran rejestracji roweru.

  1. Nacisnąć przycisk [Disconnect and continue].
  2. Wyświetlony zostanie ekran rejestracji roweru.
 3. KROK3

  Zaktualizować oprogramowanie układowe miernika mocy

  KROK 3-1

  Połączyć aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist z miernikiem mocy poprzez Bluetooth® LE. Nacisnąć przycisk modułu kontrolnego miernika mocy, aby włączyć tryb połączenia Bluetooth® LE.

  1. Nacisnąć wykryty i wyświetlony miernik mocy.
  2. Może zostać wyświetlone okno dialogowe, które umożliwia wprowadzenie lub zmianę kodu połączenia*. Wykonać pożądane działanie. Ekran wskazuje, że zaznaczono opcję [Later].
  3. Miernik mocy łączy się z aplikacją.
  4. W ten sam sposób może zostać wyświetlone okno dialogowe, które umożliwia zapisanie kodu połączenia na serwerze**. Wykonać pożądane działanie. Ekran wskazuje, że zaznaczono opcję [Do not save].
  5. Po wyświetleniu okna dialogowego nacisnąć przycisk [OK].

  KROK 3-2

  Zaktualizować oprogramowanie układowe miernika mocy. Jeśli miernik mocy ma najnowsze oprogramowanie układowe, pominąć ten krok i przejść do kroku 4.

  Uwaga

  • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego nie używać smartfonu.
   Aktualizacja może się nie udać w przypadku używania innych aplikacji i wymuszenia działania aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist w tle.
  • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego pozostawić smartfon w pobliżu przerzutki tylnej i nie oddalać go.
  1. Nacisnąć przycisk [Firmware version].
  2. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  3. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  4. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  5. Nacisnąć przycisk [UPDATE].
  6. Dotknij przycisku [OK].
  7. Rozpocznie się aktualizacja.
  8. Wyświetlony zostanie ekran [Power accuracy improvement].

  Na górę KROKU 3

 4. KROK4

  Przeprowadzić parowanie miernika mocy i przerzutki tylnej

  KROK 4-1

  Przeprowadzić parowanie miernika mocy z Di2.

  1. Nacisnąć przycisk [Pair power meter with Di2].
  2. Potwierdzić wyświetloną przerzutkę tylną i nacisnąć przycisk [Pair].
  3. Po wyświetleniu takiego okna dialogowego, nacisnąć dowolny przełącznik zmiany przełożeń.
  4. Nacisnąć przycisk [Complete].

  KROK 4-2

  Odłączyć aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist od miernika mocy.

  Nacisnąć przycisk [DISCONNECT].

  Konfiguracja zakończona.

Procedura dotycząca tworzenia SHIMANO ID i rejestracji roweru jako My bike za pomocą aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist

Można zalogować się w aplikacji E-TUBE PROJECT za pomocą SHIMANO ID*, aby używać większej liczby funkcji dotyczących np. informacji o rejestracji roweru oraz udostępniania danych innym aplikacjom SHIMANO.

*Niektóre funkcje aplikacji są dostępne tylko po zalogowaniu się za pomocą SHIMANO ID.

Kliknąć tutaj, aby sprawdzić, czy identyfikatory SHIMANO są dostępne w regionie użytkownika.

1

Procedura tworzenia SHIMANO ID

 1. Stuknąć ikonę aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist, aby uruchomić aplikację, a następnie wyświetlić ekran PORTALU SHIMANO ID.

  W przypadku uruchamiania aplikacji po raz pierwszy

  1. Wybrać obszar i kraje/regiony, gdzie będzie używana aplikacja, po czym nacisnąć przycisk [OK].
  2. Nacisnąć przycisk [New Registration] i przejść do kroku 2.

  W przypadku wcześniejszego używania aplikacji

  1. Nacisnąć znak .
  2. Nacisnąć przycisk [Sign up/Login].
  3. Nacisnąć przycisk [New Registration] i przejść do kroku 2.
 2. Przeprowadzić procedurę rejestracyjną SHIMANO ID.

  1. Wybrać metodę rejestracji nowego identyfikatora.
  2. W przypadku logowania się za pomocą adresu e-mail prezentowane są następujące ekrany. Wypełnij wymagane pola, a następnie stuknij przycisk [Submit].
  3. Wysłany zostanie e-mail potwierdzający.
  4. Użytkownik otrzyma e-mail potwierdzający.
  5. Należy kliknąć łącze otrzymane w e-mailu.
  6. Po potwierdzeniu adresu e-mail, należy nacisnąć przycisk [Return to app].
  7. Nacisnąć × w celu zamknięcia ekranu PORTALU SHIMANO ID.
 3. Zalogować się w aplikacji z zarejestrowanym identyfikatorem i hasłem.

  1. Nacisnąć przycisk [LOGIN].
  2. Wprowadzić adres e-mail i hasło, które zostały użyte w procesie rejestracji identyfikatora, a następnie nacisnąć przycisk [Submit].
  3. Procedura logowania się w aplikacji za pomocą SHIMANO ID została zakończona.

2

Procedura rejestracji roweru My bike

 1. Stuknąć ikonę aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist, aby uruchomić aplikację.

  Wyświetlenie się tego ekranu oznacza, że użytkownik jest zalogowany w aplikacji za pomocą SHIMANO ID. Należy przejść do kroku 2.

  Uwaga

  Rower może zostać zarejestrowany jako My bike tylko po zalogowaniu się w aplikacji za pomocą SHIMANO ID.
  Aby się zalogować, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  1. Nacisnąć znak .
  2. Nacisnąć przycisk [Sign up/Login].
  3. Nacisnąć przycisk [LOGIN].
  4. Wprowadzić adres e-mail i hasło, które zostały użyte w procesie rejestracji identyfikatora, a następnie nacisnąć przycisk [Submit].
  5. Procedura logowania się w aplikacji za pomocą SHIMANO ID została zakończona.
 2. Ustawić rower Di2 w tryb połączenia Bluetooth® LE.

  Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcji aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.
 3. Zarejestrować rower Di2 jako My bike.

  1. Nacisnąć przycisk [+].
  2. Gdy wyświetlany jest rower Di2 w celu połączenia, należy nacisnąć przycisk [Register].
  3. Nacisnąć przycisk [Pair].
  4. Może zostać wyświetlone okno dialogowe, które umożliwia wprowadzenie lub zmianę kodu połączenia*. Wykonać pożądane działanie. Ekran wskazuje, że zaznaczono opcję [Later].
  5. Nacisnąć przycisk [REGISTER AS NEW BIKE].
  6. Gdy wyświetlane jest okno dialogowe, które umożliwia zapisanie kodu połączenia na serwerze**, należy wykonać pożądane działanie. Ekran wskazuje, że zaznaczono opcję [Do not save].
  7. Nacisnąć przycisk [DISCONNECT].
  8. Rejestracja roweru My bike została zakończona.
 4. Połączyć za pomocą miernika mocy.
  Nacisnąć przycisk modułu kontrolnego miernika mocy, aby włączyć tryb połączenia Bluetooth® LE.

 5. Podłączyć miernik mocy do aplikacji i przypisać go do roweru zarejestrowanego w poprzedniej procedurze jako My bike.

  1. Nacisnąć przycisk [+].
  2. Gdy wyświetlony zostanie miernik mocy do przydzielenia, nacisnąć przycisk [Register].
  3. Nacisnąć przycisk [Pair].
  4. Nacisnąć przycisk [Later].*
  5. Nacisnąć przycisk [Registered bicycle].
  6. Potwierdzić, że wybrano zarejestrowany rower i nacisnąć przycisk [OK].
  7. Nacisnąć przycisk [Do not save].**
  8. Nacisnąć przycisk [DISCONNECT].

Hasło połączenia to 6-cyfrowy numer, który należy wprowadzić na swoim smartfonie podczas parowania smartfona z urządzeniem Bluetooth®, takim jak moduł bezprzewodowy.
Domyślne hasło połączenia to „000000”, ale można ustawić własne hasło.

**Można zapisać hasło połączenia na serwerze, aby pominąć etap wprowadzania hasła połączenia, nawet po wymianie smartfona itp.

Konfigurowanie urządzenia odbierającego dane z miernika mocy (smartfon)

Sprawdź ponownie, czy ustawienia metody komunikacji miernika mocy są zgodne z zaleceniami podanymi w punkcie (5) w KROKU 1.

 1. KROK1

  Zainstaluj aplikację E-TUBE RIDE na smartfonie.

 2. KROK2

  Uruchom aplikację E-TUBE RIDE i zaloguj się za pomocą SHIMANO ID zarejestrowanego w KROKU 1.

  Dotknij przycisku [ZALOGUJ].
 3. KROK3

  Dodaj miernik mocy jako czujnik. * Przed uruchomieniem aplikacji E-TUBE RIDE naciśnij przycisk na module sterującym miernika mocy, aby włączyć tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth® LE.

  1. Dotknij przycisku [Dodaj].
  2. Dotknij przycisku [Dodaj] dla miernika mocy, który chcesz dodać.
  3. Dodano miernik mocy.
 4. KROK4

  Wskazania związane z pomiarem mocy są wyświetlane na ekranie E-TUBE RIDE. * Wybierz element związany z miernikiem mocy w ustawieniach dostosowywania elementu wyświetlania.

  To koniec konfiguracji.
  Przejedź się rowerem, aby sprawdzić poprawność wyświetlania i rejestrowania danych.

 5. KROK5

  Rozpocznij rejestrowanie dziennika jazdy.

  Dotknij ikony rozpoczęcia rejestrowania.
 6. KROK6

  Połącz aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist z miernikiem mocy za pomocą Bluetooth® LE.

  1. Dotknij ikony wstrzymania.
  2. Dotknij przycisku [Zamknij].
  3. Dotknij przycisku [Zapisz i zatrzymaj].

Konfigurowanie urządzenia odbierającego dane z miernika mocy (Garmin®)

Odpowiednie modele: Edge® 1040, Edge® 1040 Solar, Edge® 840, Edge® 840 Solar, Edge® 540, Edge® 540 Solar, Edge® 1030, Edge® 1030 Plus, *2 Edge® 1000, Edge® 830, *2 Edge® 820, Edge® 530, *1 *2 Edge® 520 Plus, *1 *2 Edge® 520
*1: Odpowiednie modele obsługują tylko rejestrowanie wektora siły.

・W przypadku dodawania miernika mocy nie zalecamy włączania ekranu podczas procesu rejestracji. Po zarejestrowaniu czujnika należy wrócić do punktu (6) w KROKU 2 i wybrać „Force Vector Viewer”, aby ustawić wyświetlany ekran.

・Jeśli wartość „Force Vector Viewer” nie jest wyświetlana prawidłowo, należy powtórzyć czynności z punktu (6) w KROKU 2 i ponownie wybrać „Force Vector Viewer”.

*2: Odpowiednie modele nie obsługują komunikacji Bluetooth® LE z miernikiem mocy.
W poszczególnych polach danych (wszystkie elementy związane z mocą, kadencją i balansem między stronami lewą/prawą) nie są wyświetlane żadne informacje.
Wyświetl informacje w polu danych aplikacji Force Vector Viewer lub zarejestruj aktywność, a następnie sprawdź dane w aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.
Sprawdź ponownie, czy ustawienia metody komunikacji miernika mocy są zgodne z zaleceniami podanymi w punkcie (5) w KROKU 1.

Konfigurowanie trybu Wektor siły na urządzeniu Garmin® to proces składający się z dwóch części.
Część pierwsza – czynności od (1) do (7) w KROKU 2 służą do konfigurowania danych wektorów siły za pomocą aplikacji Force Vector Viewer ze sklepu „Connect IQ™ Store”.
W tej części stosuje się czujnik ANT+®/ANT® z miernika mocy.
Część druga – czynność (9) w KROKU 2 służy do konfigurowania standardowych danych mocy za pomocą czujnika Bluetooth® LE w mierniku mocy.
Do odbioru wszystkich danych dotyczących mocy przez urządzenie Garmin® wymagane są obie części.

 1. KROK1

  Zainstaluj aplikację „Connect IQ™ Store” na smartfonie.

  * Przed zainstalowaniem aplikacji sparuj urządzenie Garmin® z aplikacją Garmin Connect™ Mobile.
  Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Connect™ Mobile, patrz tutaj.

 2. KROK2

  Jeśli nie jest to najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby ją zaktualizować:

  - Skorzystaj z aplikacji na komputer (Garmin Express™)

  - Jeśli urządzenie obsługuje konfigurację Wi-Fi, zaktualizuj oprogramowanie układowe za pomocą tej funkcji, aby dokonać automatycznej aktualizacji.

 3. KROK3

  Uruchom aplikację „Connect IQ™ Store” i wyszukaj termin „Wektor siły Shimano”.● Zaloguj się do konta Garmin®.

  1. Dotknij przycisku [Wyszukaj].
  2. Wyszukaj „Shimano" i „Wektor siły".
 4. KROK4

  Na ekranie wyników wyszukiwania pobierz „Force Vector Viewer”.* Użytkownicy modelu Edge® 520J muszą pobrać aplikację „Force Vector Viewer for Edge® 520J”.

  1. Dotknij przycisku [Zainstaluj].
  2. Dotknij przycisku [ZEZWÓL].
 5. KROK5

  Dotknij ikony synchronizacji w aplikacji Garmin Connect™ Mobile, aby zsynchronizować aplikację Garmin Connect™ Mobile z urządzeniem Garmin®.
  Po zsynchronizowaniu na urządzenie Garmin® zostanie pobrana aplikacja „Force Vector Viewer”.

  Dotknij ikony synchronizacji.
 6. KROK6

  W ustawieniach wyświetlania na urządzeniu Garmin® wybierz opcję „Force Vector Viewer”.
  Aplikacja „Force Vector Viewer” jest dostępna w sklepie [Connect IQ™] w menu wyboru kategorii.* Działanie różni się w zależności od używanego urządzenia.

  1. Przewiń w dół, aż do wyświetlenia pozycji [Connect IQ™].
  2. Wybierz opcję [Connect IQ™].
  3. Wybierz opcję [Force Vector Viewer].
  4. Wybierz opcję [✓].
 7. KROK7

  Aby korzystać z trybu wektora siły na urządzeniu Garmin®, sparuj urządzenie za pomocą ANT+®/ANT® i Bluetooth® LE. Sparuj urządzenie Garmin® z miernikiem mocy za pomocą ANT+®/ANT®.
  Gdy urządzenie Garmin® zostało ustawione na stronie aplikacji Force Vector Viewer, obróć mechanizm korbowy, aby uruchomić miernik mocy.
  Urządzenie Garmin® wykryje czujnik i przeprowadzi automatyczne parowanie.
  Jeśli na stronie aplikacji Force Vector Viewer w polach danych będą wyświetlane informacje miernika mocy, wiadomo, że parowanie powiodło się.

  1. Przed sparowaniem
  2. Po ukończeniu parowania
  • Nie można wykonać parowania z poziomu ustawień czujnika urządzenia Garmin®.
  • W przypadku sparowania z innym miernikiem mocy przejdź do ustawień aplikacji Force Vector Viewer (patrz punkt (8) w KROKU 2) i zmień miernik mocy. Wprowadź prawidłowy identyfikator ANT® lub wprowadź wartość 0, aby zresetować urządzenie, a następnie spróbuj przeprowadzić parowanie ponownie.
 8. KROK8

  Ustawienia aplikacji Force Vector Viewer można również skonfigurować za pomocą aplikacji Garmin Connect™ Mobile.

  • Średnia [s]: ustawienie liczby sekund uśredniania wyświetlanych informacji. Wartość domyślna to 1 sekunda (brak uśredniania).
  • Identyfikator czujnika: miernik mocy do sparowania można zmienić za pomocą jednej z następujących metod.
   Zazwyczaj jest wyświetlany identyfikator ANT® sparowanego urządzenia.
   • Wprowadź bezpośrednio identyfikator ANT® miernika mocy, aby wybrać miernik mocy do sparowania.
   • Wprowadź wartość domyślną [0] i sparuj z miernikiem mocy, który zostanie wykryty jako pierwszy.
  1. Dotknij opcji [Aktywności, aplikacje i inne].
  2. Dotknij przycisku [Pola danych].
  3. Dotknij opcji [Force Vector Viewer].
  4. Dotknij przycisku [Ustawienie].
  5. Wybierz element ustawień.
 9. KROK9

  Dodaj miernik mocy jako czujnik przesyłający informacje za pomocą technologii Bluetooth® LE.

  • Naciśnij przycisk na module sterującym miernika mocy, aby włączyć tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth® LE, a następnie wybierz miernik mocy w ustawieniach czujnika na urządzeniu Garmin®.
  • Sprawdź tutaj, które modele obsługują komunikację z miernikiem mocy za pomocą Bluetooth® LE.
 10. KROK10

  Informacje związane z pomiarem mocy mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia Garmin®.

  • Pole danych aplikacji Force Vector Viewer można wybrać jako pole danych wyświetlane na stronie treningu. Wyświetl pole danych Force Vector Viewer za pomocą jednej z trzech następujących metod: (1) zastąpienie istniejącego pola danych na aktualnie wyświetlanej stronie treningu, (2) zwiększenie liczby wyświetlanych elementów i dodanie pola danych oraz (3) zwiększenie liczby stron treningu.
  • Jeśli istnieje wiele profili aktywności używających miernika mocy, sprawdź, czy pole danych aplikacji Force Vector Viewer zostało ustawione na co najmniej jednym ekranie danych dla poszczególnych profili. W przeciwnym razie dane mogą nie zostać zarejestrowane.
  • Informacje wyświetlane w polu danych aplikacji Force Vector Viewer różnią się w zależności od rozmiaru wyświetlacza. Aby wyświetlić wszystkie dostępne elementy, ustaw liczbę dzielonych ekranów na 1, aby wyświetlać je w trybie pełnoekranowym. Ponadto na tej samej stronie treningu lub na różnych stronach treningów można wyświetlać wiele pól danych.
  • Moc, kadencja i balans między stronami lewą/prawą odbierane z miernika mocy połączonego w trybie [Wektor siły] są wyświetlane tylko w polu danych aplikacji Force Vector Viewer. Należy pamiętać, że specyfikacje nie pozwalają na ich wyświetlanie w poszczególnych standardowych polach danych (wszystkie pozycje związane z mocą, kadencją i balansem między stronami lewą/prawą). Informacje otrzymane z miernika mocy w trybie [Moc pedałowania] lub [Moc roweru] można wyświetlić w standardowych indywidualnych polach danych.

  To koniec konfiguracji.
  Przejedź się rowerem, aby sprawdzić poprawność wyświetlania i rejestrowania danych.

 11. KROK11

  Rozpocznij rejestrowanie aktywności.

  * Aby przesłać dziennik jazdy do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab podczas tej jazdy, przed rozpoczęciem rejestrowania jazdy wykonaj czynności od (1) do (4) w KROKU 3.

  • Uruchom czasomierz z polem danych, które zostało ustawione za pomocą aplikacji Force Vector Viewer i jest wyświetlane na ekranie urządzenia Garmin®. Jeśli uruchomisz czasomierz, gdy pole nie jest wyświetlane, informacje o wektorze siły nie zostaną zarejestrowane.
 12. KROK12

  Zatrzymaj rejestrowanie aktywności i zapisz dziennik jazdy.

Jeśli nie zainstalowano aplikacji Garmin Connect™ Mobile
Instalacja i parowanie aplikacji Garmin Connect™ Mobile

 1. Zainstaluj aplikację Garmin Connect™ Mobile na smartfonie.

 2. Utwórz konto Garmin® i zaloguj się.

  Dotknij przycisku [Utwórz konto].
 3. Sparuj urządzenie Garmin® z aplikacją Garmin Connect™ Mobile.

  1. Dotknij przycisku [Dodaj].
  2. Wybierz urządzenie Garmin®.
  3. Dotknij przycisku [Start].
  4. Wybierz urządzenie Garmin®.
  5. Dotknij przycisku [Paruj].
  6. Parowanie ukończone.

Konfigurowanie urządzenia odbierającego dane z miernika mocy (Wahoo)

Kompatybilne modele: ELEMNT BOLT, ELEMNT ROAM, ELEMNT
Sprawdź, czy ustawienia metody komunikacji miernika mocy są zgodne z zaleceniami podanymi w punkcie (5) w KROKU 1.

 1. KROK1

  Dodaj miernik mocy jako czujnik przesyłający informacje za pomocą technologii ANT®.

  * Naciśnij przycisk na module sterującym miernika mocy, aby włączyć tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth® LE, a następnie wybierz miernik mocy w ustawieniach czujnika na urządzeniu Wahoo.

  1. ・Naciśnij przycisk zasilania po lewej stronie urządzenia Wahoo, aby przejść do strony ustawień.
   ・Naciśnij przyciski w górę i w dół po prawej stronie, aby przejść do opcji [DODAJ CZUJNIK].
   ・Wybierz opcję [DODAJ CZUJNIK].
  2. Przysuń urządzenie w pobliże miernika mocy i poczekaj.
  3. Wybierz opcję [ZAPISZ].
 2. KROK2

  Skonfiguruj ustawienia tak, aby informacje z miernika mocy były wyświetlane na ekranie danych (Pole danych) na urządzeniu Wahoo.

  * Po skonfigurowaniu ustawień czujnika ekran ustawień wyświetlania otwiera się automatycznie.

 3. KROK3

  Informacje związane z pomiarem mocy mogą być wyświetlane na ekranie wyświetlacza danych.

  To koniec konfiguracji.
  Przejedź się rowerem, aby sprawdzić poprawność wyświetlania i rejestrowania danych.

 4. KROK4

  Rozpocznij rejestrowanie jazdy.

   

  Aby automatycznie przesłać dziennik jazdy do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab podczas następnej jazdy, przed rozpoczęciem rejestrowania jazdy wykonaj czynności od (1) do (4) w KROKU 3.

   

 5. KROK5

  Zatrzymaj rejestrowanie danych jazdy i zapisz dziennik jazdy.

Przesyłanie danych do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab (smartfon)

 1. KROK1

  Na ekranie Lista dzienników jazdy wybierz dziennik jazdy, który ma zostać przesłany.

  1. Dotknij dziennika jazdy, który chcesz przesłać.
  2. Wyświetlanie danych podstawowych
  3. Wyświetlanie wykresów/wektorów
 2. KROK2

  Prześlij dziennik jazdy do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.

  1. Dotknij niebieskiej ikony przesyłania.
  2. Dotknij przycisku [Tak].
  3. Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie dotknij przycisku [Prześlij].
  4. Sprawdź wprowadzone informacje, a następnie dotknij przycisku [Prześlij].
 3. KROK3

  Wyświetl stronę internetową SHIMANO CONNECT Lab na komputerze.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Ekran analizy wektora siły nie obsługuje wyświetlania danych na smartfonach. Sprawdź wartości na komputerze lub tablecie.
 4. KROK4

  Użyj SHIMANO ID zarejestrowanego w KROKU 1, aby się zalogować.

  1. Kliknij opcję [Zaloguj za pomocą SHIMANO ID].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].
 5. KROK5

  Wybierz opcję „Miernik mocy z obsługą wektorów siły”.

  Wybierz opcję [Miernik mocy z obsługą wektorów siły], a następnie kliknij [OK].
 6. KROK6

  Wyświetl i przeanalizuj dziennik jazdy.

Przesyłanie danych do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab (Garmin®)

 1. KROK1

  Wyświetl stronę internetową SHIMANO CONNECT Lab na komputerze.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Ekran analizy wektora siły nie obsługuje wyświetlania danych na smartfonach. Sprawdź wartości na komputerze lub tablecie.
 2. KROK2

  Użyj SHIMANO ID zarejestrowanego w KROKU 1, aby się zalogować.

  1. Kliknij opcję [Zaloguj za pomocą SHIMANO ID].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].
 3. KROK3

  Wybierz opcję „Miernik mocy z obsługą wektorów siły”.

  Wybierz opcję [Miernik mocy z obsługą wektorów siły], a następnie kliknij [OK].
 4. KROK4

  Połącz się z kontem Garmin® na ekranie ustawień.
  Skonfiguruj konto Garmin®.

  1. Kliknij opcję [Połącz].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło do konta Garmin®, a następnie kliknij przycisk [Zaloguj]
 5. KROK5

  Po zapisaniu dziennika jazdy jest on automatycznie przesyłany do aplikacji Garmin Connect™ Mobile.
  Po przesłaniu dziennika jazdy do aplikacji Garmin Connect™ Mobile jest on przesyłany do połączonej aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.
  Po wykonaniu czynności od (1) do (4) w KROKU 3 zarejestruj dane z jazdy za pomocą urządzenia Garmin® i sprawdź, czy dziennik można prawidłowo przesłać do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.

  • Specyfikacje pozwalają na zapisywanie danych z miernika mocy w trybie [Wektor siły] w specjalnym formacie. Z tego powodu informacje, takie jak moc i kadencja, nie są wyświetlane w aplikacji Garmin Connect™ ani w powiązanych usługach innych firm.
   Aby wyświetlić dane, prześlij je do SHIMANO CONNECT Lab z aplikacji Garmin Connect™.
  • Dane można przesyłać z aplikacji SHIMANO CONNECT Lab do aplikacji Strava, TrainingPeaks lub Today's Plan umożliwiających wyświetlanie takich informacji, jak moc i kadencja.
  • Specyfikacje umożliwiają rejestrowanie i wyświetlanie informacji związanych z wektorem siły co 2 sekundy. Inne informacje, takie jak moc, kadencja, balans mocy i efektywność pedałowania, są rejestrowane i wyświetlane co sekundę w standardowy sposób.
 6. KROK6

  Wyświetl i przeanalizuj dziennik jazdy.

  • Jeśli przesyłanie dziennika jazdy nie powiodło się, sprawdź następujące elementy.
  • Czy po kliknięciu symbolu dzwonka w górnej części ekranu pojawia się komunikat „Transfer” lub „Analiza”?
   Jeśli jest wyświetlany, trwa jego przetwarzanie w chmurze, więc poczekaj do ukończenia przetwarzania.
  • Jeśli dziennik jest przesyłany z aplikacji Garmin Connect™, czy dane dotyczące jazdy są wyświetlane w aplikacji Garmin Connect™?
   Sprawdź ekran ustawień, jeśli jest połączony. Jeśli nie jest, pobierz dziennik jazdy z aplikacji Garmin Connect™ i kliknij opcję [PRZEŚLIJ] w górnej części ekranu aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.
  • Jeśli dziennik jest automatycznie przesyłany z urządzenia Garmin® Edge®, czy dane dotyczące jazdy są wyświetlane w aplikacji na smartfonie?
   Przesyłanie danych ze smartfona prawdopodobnie nie zostało wykonane. Potwierdź.

Przesyłanie danych do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab (Wahoo)

 1. KROK1

  Wyświetl stronę internetową SHIMANO CONNECT Lab na komputerze.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Ekran analizy wektora siły nie obsługuje wyświetlania danych na smartfonach. Sprawdź wartości na komputerze lub tablecie.
 2. KROK2

  Użyj SHIMANO ID zarejestrowanego w KROKU 1, aby się zalogować.

  1. Kliknij opcję [Zaloguj za pomocą SHIMANO ID].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].
 3. KROK3

  Wybierz opcję [Miernik mocy z obsługą wektorów siły], a następnie kliknij [OK].

 4. KROK4

  Połącz się z kontem Wahoo na ekranie ustawień.
  Skonfiguruj konto Wahoo.

  1. Kliknij opcję [Połącz].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło wyboru Wahoo, a następnie kliknij przycisk [Zaloguj].
 5. KROK5

  Po zapisaniu dziennika jazdy jest on automatycznie przesyłany do aplikacji Wahoo Fitness.

  Po przesłaniu dziennika jazdy do aplikacji Wahoo Fitness jest on przesyłany do połączonej aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.
  Po wykonaniu czynności od (1) do (4) w KROKU 3 zarejestruj dane z jazdy za pomocą urządzenia Wahoo i sprawdź, czy dziennik można prawidłowo przesłać do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.

   

  • Aby przesyłać dzienniki jazdy do usługi Wahoo Cloud, urządzenie Wahoo musi być połączone za pośrednictwem „ELEMNT” (aplikacja Wahoo Fitness) lub „Wi-Fi”.
 6. KROK6

  Wyświetl i przeanalizuj dziennik jazdy.

  • Jeśli nie możesz przesłać dziennika jazdy, połącz urządzenie Wahoo ponownie z „ELEMNT” (aplikacja Wahoo Fitness) i sprawdź, czy dziennik jazdy jest wyświetlany na ekranie historii w aplikacji.