SKRÓCONA INSTRUKCJA
URUCHAMIANIA MIERNIKA MOCY

Skonfiguruj miernik mocy za pomocą aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist.

 1. KROK 1 01

  Zainstaluj aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist na smartfonie.

 2. KROK 1 02

  Utwórz identyfikator SHIMANO i zaloguj się.

  1. Dotknij przycisku [zarejestruj].
 3. KROK 1 03

  Połącz aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist z miernikiem mocy za pomocą Bluetooth® LE.

  * Przed uruchomieniem aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist naciśnij przycisk na module sterującym miernika mocy, aby włączyć tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth® LE.

  1. Dotknij przycisku [+].
  2. Dotknij przycisku [Zarejestruj] dla miernika mocy, który chcesz połączyć.
  3. Dotknij przycisku [OK].
 4. KROK 1 04

  Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe miernika mocy do najnowszej wersji.

  1. Dotknij karty [AKTUALIZUJ].
  2. Dotknij panelu miernika mocy.
  3. Dotknij przycisku [AKTUALIZUJ].
 5. KROK 1 05

  Wybierz metodę komunikacji dostosowaną do stosowanego urządzenia spośród opcji [Wektor siły], [Moc pedałowania] i [Moc roweru].
  Zalecane ustawienia przedstawiono w tabeli.

  Zalecane ustawienia
  Stosowane urządzenie ANT+®/ANT® Bluetooth® LE
  Smartfon (E-TUBE RIDE) - [Wektor siły]
  Urządzenie Garmin® [Wektor siły] * [Moc pedałowania]
  Urządzenie Wahoo [Wektor siły] -
  • Sprawdź tutaj, które modele obsługują komunikację z miernikiem mocy za pomocą Bluetooth® LE.
  • Do miernika mocy można jednocześnie podłączyć urządzenie Garmin® i smartfon (E-TUBE RIDE) lub urządzenie Wahoo i smartfon (E-TUBE RIDE).
  1. Dotknij karty [DOSTOSUJ].
  2. Dotknij pola wyświetlania metody komunikacji.
  1. Zalecane ustawienia smartfona (E-TUBE RIDE)
  2. Zalecane ustawienia urządzenia Garmin®
  3. Zalecane ustawienia urządzenia Wahoo
  1. Dotknij przycisku [ZASTOSUJ].
 6. KROK 1 06

  Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe miernika mocy do najnowszej wersji.

  1. Dotknij karty [DOSTOSUJ].
  2. Dotknij przycisku [Kalibracja magnesu].
  3. Ustaw rower zgodnie z instrukcjami, a następnie dotknij przycisku [START].
  4. Obróć mechanizm korbowy do przodu i zatrzymaj go w pozycji, w której dioda LED miernika mocy włączy się, a następnie dotknij przycisku [DALEJ].
  5. Dotknij przycisku [ZRÓB ZDJĘCIE].
  6. Trzymaj smartfon równolegle do mechanizmu korbowego.
  7. Zrób zdjęcie mechanizmu korbowego od przodu.
  8. Dostosuj kąt tak, aby ramię mechanizmu korbowego mieściło się wewnątrz ramy.
  9. Dotknij przycisku [Kalibracja przesunięcia punktu zerowego].
  10. Ustaw ramię mechanizmu korbowego we wskazanej pozycji i dotknij przycisku [START].
 7. KROK 1 07

  Odłącz miernik mocy od aplikacji E-TUBE PROJECT Cyclist.

  1. Dotknij przycisku [Rozłącz].

Konfigurowanie urządzenia odbierającego dane z miernika mocy (smartfon)

Sprawdź ponownie, czy ustawienia metody komunikacji miernika mocy są zgodne z zaleceniami podanymi w punkcie (5) w KROKU 1.

 1. KROK 2 01

  Zainstaluj aplikację E-TUBE RIDE na smartfonie.

 2. KROK 2 02

  Uruchom aplikację E-TUBE RIDE i zaloguj się za pomocą identyfikatora SHIMANO zarejestrowanego w KROKU 1.

  1. Dotknij przycisku [ZALOGUJ].
 3. KROK 2 03

  Dodaj miernik mocy jako czujnik.

  * Przed uruchomieniem aplikacji E-TUBE RIDE naciśnij przycisk na module sterującym miernika mocy, aby włączyć tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth® LE.

  1. Dotknij przycisku [Dodaj].
  2. Dotknij przycisku [Dodaj] dla miernika mocy, który chcesz dodać.
  3. Dodano miernik mocy.
 4. KROK 2 04

  Wskazania związane z pomiarem mocy są wyświetlane na ekranie E-TUBE RIDE.

  * Wybierz element związany z miernikiem mocy w ustawieniach dostosowywania elementu wyświetlania.

  To koniec konfiguracji.
  Przejedź się rowerem, aby sprawdzić poprawność wyświetlania i rejestrowania danych.

 5. KROK 2 05

  Rozpocznij rejestrowanie dziennika jazdy.

  1. Dotknij ikony rozpoczęcia rejestrowania.
 6. KROK 2 06

  Połącz aplikację E-TUBE PROJECT Cyclist z miernikiem mocy za pomocą Bluetooth® LE.

  1. Dotknij ikony wstrzymania.
  2. Dotknij przycisku [Zamknij].
  3. Dotknij przycisku [Zapisz i zatrzymaj].

Konfigurowanie urządzenia odbierającego dane z miernika mocy (Garmin®)

Odpowiednie modele: Edge® 1040, Edge® 1040 Solar, Edge® 840, Edge® 840 Solar, Edge® 540, Edge® 540 Solar, Edge® 1030, Edge® 1030 Plus, *2 Edge® 1000, Edge® 830, *2 Edge® 820, Edge® 530, *1 *2 Edge® 520 Plus, *1 *2 Edge® 520
*1: Odpowiednie modele obsługują tylko rejestrowanie wektora siły.

・W przypadku dodawania miernika mocy nie zalecamy włączania ekranu podczas procesu rejestracji. Po zarejestrowaniu czujnika należy wrócić do punktu (6) w KROKU 2 i wybrać „Force Vector Viewer”, aby ustawić wyświetlany ekran.

・Jeśli wartość „Force Vector Viewer” nie jest wyświetlana prawidłowo, należy powtórzyć czynności z punktu (6) w KROKU 2 i ponownie wybrać „Force Vector Viewer”.

*2: Odpowiednie modele nie obsługują komunikacji Bluetooth® LE z miernikiem mocy.
W poszczególnych polach danych (wszystkie elementy związane z mocą, kadencją i balansem między stronami lewą/prawą) nie są wyświetlane żadne informacje.
Wyświetl informacje w polu danych aplikacji Force Vector Viewer lub zarejestruj aktywność, a następnie sprawdź dane w aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.
Sprawdź ponownie, czy ustawienia metody komunikacji miernika mocy są zgodne z zaleceniami podanymi w punkcie (5) w KROKU 1.

Konfigurowanie trybu Wektor siły na urządzeniu Garmin® to proces składający się z dwóch części.
Część pierwsza – czynności od (1) do (7) w KROKU 2 służą do konfigurowania danych wektorów siły za pomocą aplikacji Force Vector Viewer ze sklepu „Connect IQ™ Store”.
W tej części stosuje się czujnik ANT+®/ANT® z miernika mocy.
Część druga – czynność (9) w KROKU 2 służy do konfigurowania standardowych danych mocy za pomocą czujnika Bluetooth® LE w mierniku mocy.
Do odbioru wszystkich danych dotyczących mocy przez urządzenie Garmin® wymagane są obie części.

 1. KROK 2 01

  Zainstaluj aplikację „Connect IQ™ Store” na smartfonie.

  * Przed zainstalowaniem aplikacji sparuj urządzenie Garmin® z aplikacją Garmin Connect™ Mobile.
  Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Connect™ Mobile, patrz tutaj.

 2. KROK 2 02

  Jeśli nie jest to najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego, wykonaj jedną z poniższych czynności, aby ją zaktualizować:

  - Skorzystaj z aplikacji na komputer (Garmin Express™)
  - Jeśli urządzenie obsługuje konfigurację Wi-Fi, zaktualizuj oprogramowanie układowe za pomocą tej funkcji,
  aby dokonać automatycznej aktualizacji.

   

 3. KROK 2 03

  Uruchom aplikację „Connect IQ™ Store” i wyszukaj termin „Wektor siły Shimano”.

  ● Zaloguj się do konta Garmin®.

  1. Dotknij przycisku [Wyszukaj].
  2. Wyszukaj „Shimano" i „Wektor siły".
 4. KROK 2 04

  Na ekranie wyników wyszukiwania pobierz „Force Vector Viewer”.

  * Użytkownicy modelu Edge® 520J muszą pobrać aplikację „Force Vector Viewer for Edge® 520J”.

  1. Dotknij przycisku [Zainstaluj].
  2. Dotknij przycisku [ZEZWÓL].
 5. KROK 2 05

  Dotknij ikony synchronizacji w aplikacji Garmin Connect™ Mobile, aby zsynchronizować aplikację Garmin Connect™ Mobile z urządzeniem Garmin®.
  Po zsynchronizowaniu na urządzenie Garmin® zostanie pobrana aplikacja „Force Vector Viewer”.

  1. Dotknij ikony synchronizacji.
 6. KROK 2 06

  W ustawieniach wyświetlania na urządzeniu Garmin® wybierz opcję „Force Vector Viewer”.
  Aplikacja „Force Vector Viewer” jest dostępna w sklepie [Connect IQ™] w menu wyboru kategorii.

  * Działanie różni się w zależności od używanego urządzenia.

  1. Przewiń w dół, aż do wyświetlenia pozycji [Connect IQ™].
  2. Wybierz opcję [Connect IQ™].
  3. Wybierz opcję [Force Vector Viewer].
  4. Wybierz opcję [✓].
 7. KROK 2 07

  Aby korzystać z trybu wektora siły na urządzeniu Garmin®, sparuj urządzenie za pomocą ANT+®/ANT® i Bluetooth® LE.

  Sparuj urządzenie Garmin® z miernikiem mocy za pomocą ANT+®/ANT®.
  Gdy urządzenie Garmin® zostało ustawione na stronie aplikacji Force Vector Viewer, obróć mechanizm korbowy, aby uruchomić miernik mocy.
  Urządzenie Garmin® wykryje czujnik i przeprowadzi automatyczne parowanie.
  Jeśli na stronie aplikacji Force Vector Viewer w polach danych będą wyświetlane informacje miernika mocy, wiadomo, że parowanie powiodło się.

  1. Przed sparowaniem
  2. Po ukończeniu parowania
  • Nie można wykonać parowania z poziomu ustawień czujnika urządzenia Garmin®.
  • W przypadku sparowania z innym miernikiem mocy przejdź do ustawień aplikacji Force Vector Viewer (patrz punkt (8) w KROKU 2) i zmień miernik mocy. Wprowadź prawidłowy identyfikator ANT® lub wprowadź wartość 0, aby zresetować urządzenie, a następnie spróbuj przeprowadzić parowanie ponownie.
 8. KROK 2 08

  Ustawienia aplikacji Force Vector Viewer można również skonfigurować za pomocą aplikacji Garmin Connect™ Mobile.

  • Średnia [s]: ustawienie liczby sekund uśredniania wyświetlanych informacji. Wartość domyślna to 1 sekunda (brak uśredniania).
  • Identyfikator czujnika: miernik mocy do sparowania można zmienić za pomocą jednej z następujących metod.
   Zazwyczaj jest wyświetlany identyfikator ANT® sparowanego urządzenia.
   • Wprowadź bezpośrednio identyfikator ANT® miernika mocy, aby wybrać miernik mocy do sparowania.
   • Wprowadź wartość domyślną [0] i sparuj z miernikiem mocy, który zostanie wykryty jako pierwszy.
  1. Dotknij opcji [Aktywności, aplikacje i inne].
  2. Dotknij przycisku [Pola danych].
  3. Dotknij opcji [Force Vector Viewer].
  4. Dotknij przycisku [Ustawienie].
  5. Wybierz element ustawień.
 9. KROK 2 09

  Dodaj miernik mocy jako czujnik przesyłający informacje za pomocą technologii Bluetooth® LE.

  • Naciśnij przycisk na module sterującym miernika mocy, aby włączyć tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth® LE, a następnie wybierz miernik mocy w ustawieniach czujnika na urządzeniu Garmin®.
  • Sprawdź tutaj, które modele obsługują komunikację z miernikiem mocy za pomocą Bluetooth® LE.

 10. KROK 2 10

  Informacje związane z pomiarem mocy mogą być wyświetlane na ekranie urządzenia Garmin®.

  • Pole danych aplikacji Force Vector Viewer można wybrać jako pole danych wyświetlane na stronie treningu. Wyświetl pole danych Force Vector Viewer za pomocą jednej z trzech następujących metod: (1) zastąpienie istniejącego pola danych na aktualnie wyświetlanej stronie treningu, (2) zwiększenie liczby wyświetlanych elementów i dodanie pola danych oraz (3) zwiększenie liczby stron treningu.
  • Jeśli istnieje wiele profili aktywności używających miernika mocy, sprawdź, czy pole danych aplikacji Force Vector Viewer zostało ustawione na co najmniej jednym ekranie danych dla poszczególnych profili. W przeciwnym razie dane mogą nie zostać zarejestrowane.
  • Informacje wyświetlane w polu danych aplikacji Force Vector Viewer różnią się w zależności od rozmiaru wyświetlacza. Aby wyświetlić wszystkie dostępne elementy, ustaw liczbę dzielonych ekranów na 1, aby wyświetlać je w trybie pełnoekranowym. Ponadto na tej samej stronie treningu lub na różnych stronach treningów można wyświetlać wiele pól danych.
  • Moc, kadencja i balans między stronami lewą/prawą odbierane z miernika mocy połączonego w trybie [Wektor siły] są wyświetlane tylko w polu danych aplikacji Force Vector Viewer. Należy pamiętać, że specyfikacje nie pozwalają na ich wyświetlanie w poszczególnych standardowych polach danych (wszystkie pozycje związane z mocą, kadencją i balansem między stronami lewą/prawą). Informacje otrzymane z miernika mocy w trybie [Moc pedałowania] lub [Moc roweru] można wyświetlić w standardowych indywidualnych polach danych.

  To koniec konfiguracji.
  Przejedź się rowerem, aby sprawdzić poprawność wyświetlania i rejestrowania danych.

 11. KROK 2 11

  Rozpocznij rejestrowanie aktywności.

  * Aby przesłać dziennik jazdy do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab podczas tej jazdy, przed rozpoczęciem rejestrowania jazdy wykonaj czynności od (1) do (4) w KROKU 3.

  • Uruchom czasomierz z polem danych, które zostało ustawione za pomocą aplikacji Force Vector Viewer i jest wyświetlane na ekranie urządzenia Garmin®. Jeśli uruchomisz czasomierz, gdy pole nie jest wyświetlane, informacje o wektorze siły nie zostaną zarejestrowane.
 12. KROK 2 12

  Zatrzymaj rejestrowanie aktywności i zapisz dziennik jazdy.

 

Jeśli nie zainstalowano aplikacji Garmin Connect™ Mobile
Instalacja i parowanie aplikacji Garmin Connect™ Mobile

 1. 01

  Zainstaluj aplikację Garmin Connect™ Mobile na smartfonie.

 2. 02

  Utwórz konto Garmin® i zaloguj się.

  1. Dotknij przycisku [Utwórz konto].
 3. 03

  Sparuj urządzenie Garmin® z aplikacją Garmin Connect™ Mobile.

  1. Dotknij przycisku [Dodaj].
  2. Wybierz urządzenie Garmin®.
  3. Dotknij przycisku [Start].
  4. Wybierz urządzenie Garmin®.
  5. Dotknij przycisku [Paruj].
  6. Parowanie ukończone.

Konfigurowanie urządzenia odbierającego dane z miernika mocy (Wahoo)

Kompatybilne modele: ELEMNT BOLT, ELEMNT ROAM, ELEMNT
Sprawdź, czy ustawienia metody komunikacji miernika mocy są zgodne z zaleceniami podanymi w punkcie (5) w KROKU 1.

 1. KROK 2 01

  Dodaj miernik mocy jako czujnik przesyłający informacje za pomocą technologii ANT®.

  * Naciśnij przycisk na module sterującym miernika mocy, aby włączyć tryb oczekiwania na połączenie Bluetooth® LE, a następnie wybierz miernik mocy w ustawieniach czujnika na urządzeniu Wahoo.

  1. ・Naciśnij przycisk zasilania po lewej stronie urządzenia Wahoo, aby przejść do strony ustawień.
   ・Naciśnij przyciski w górę i w dół po prawej stronie, aby przejść do opcji [DODAJ CZUJNIK].
   ・Wybierz opcję [DODAJ CZUJNIK].
  2. Przysuń urządzenie w pobliże miernika mocy i poczekaj.
  3. Wybierz opcję [ZAPISZ].
 2. KROK 2 02

  Skonfiguruj ustawienia tak, aby informacje z miernika mocy były wyświetlane na ekranie danych (Pole danych) na urządzeniu Wahoo.

  * Po skonfigurowaniu ustawień czujnika ekran ustawień wyświetlania otwiera się automatycznie.

 3. KROK 2 03

  Informacje związane z pomiarem mocy mogą być wyświetlane na ekranie wyświetlacza danych.

  To koniec konfiguracji.
  Przejedź się rowerem, aby sprawdzić poprawność wyświetlania i rejestrowania danych.

 4. KROK 2 04

  Rozpocznij rejestrowanie jazdy.

  Aby automatycznie przesłać dziennik jazdy do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab podczas następnej jazdy, przed rozpoczęciem rejestrowania jazdy wykonaj czynności od (1) do (4) w KROKU 3.

 5. KROK 2 05

  Zatrzymaj rejestrowanie danych jazdy i zapisz dziennik jazdy.

Przesyłanie danych do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab (smartfon)

 1. KROK 3 01

  Na ekranie Lista dzienników jazdy wybierz dziennik jazdy, który ma zostać przesłany.

  1. Dotknij dziennika jazdy, który chcesz przesłać.
  2. Wyświetlanie danych podstawowych
   Wyświetlanie wykresów/wektorów
 2. KROK 3 02

  Prześlij dziennik jazdy do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.

  1. Dotknij niebieskiej ikony przesyłania.
  2. Dotknij przycisku [Tak].
  3. Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie dotknij przycisku [Prześlij].
  4. Sprawdź wprowadzone informacje, a następnie dotknij przycisku [Prześlij].
 3. KROK 3 03

  Wyświetl stronę internetową SHIMANO CONNECT Lab na komputerze.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Ekran analizy wektora siły nie obsługuje wyświetlania danych na smartfonach. Sprawdź wartości na komputerze lub tablecie.
 4. KROK 3 04

  Użyj identyfikatora SHIMANO zarejestrowanego w KROKU 1, aby się zalogować.

  1. Kliknij opcję [Zaloguj za pomocą identyfikatora SHIMANO].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].
 5. KROK 3 05

  Wybierz opcję „Miernik mocy z obsługą wektorów siły”.

  1. Wybierz opcję [Miernik mocy z obsługą wektorów siły], a następnie kliknij [OK].
 6. KROK 3 06

  Wyświetl i przeanalizuj dziennik jazdy.

Przesyłanie danych do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab (Garmin®)

 1. KROK 3 01

  Wyświetl stronę internetową SHIMANO CONNECT Lab na komputerze.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Ekran analizy wektora siły nie obsługuje wyświetlania danych na smartfonach. Sprawdź wartości na komputerze lub tablecie.
 2. KROK 3 02

  Użyj identyfikatora SHIMANO zarejestrowanego w KROKU 1, aby się zalogować.

  1. Kliknij opcję [Zaloguj za pomocą identyfikatora SHIMANO].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].
 3. KROK 3 03

  Wybierz opcję „Miernik mocy z obsługą wektorów siły”.

  1. Wybierz opcję [Miernik mocy z obsługą wektorów siły], a następnie kliknij [OK].
 4. KROK 3 04

  Połącz się z kontem Garmin® na ekranie ustawień.
  Skonfiguruj konto Garmin®.

  1. Kliknij opcję [Połącz].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło do konta Garmin®, a następnie kliknij przycisk [Zaloguj].
 5. KROK 3 05

  Po zapisaniu dziennika jazdy jest on automatycznie przesyłany do aplikacji Garmin Connect™ Mobile.
  Po przesłaniu dziennika jazdy do aplikacji Garmin Connect™ Mobile jest on przesyłany do połączonej aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.
  Po wykonaniu czynności od (1) do (4) w KROKU 3 zarejestruj dane z jazdy za pomocą urządzenia Garmin® i sprawdź, czy dziennik można prawidłowo przesłać do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.

  • Specyfikacje pozwalają na zapisywanie danych z miernika mocy w trybie [Wektor siły] w specjalnym formacie. Z tego powodu informacje, takie jak moc i kadencja, nie są wyświetlane w aplikacji Garmin Connect™ ani w powiązanych usługach innych firm.
   Aby wyświetlić dane, prześlij je do SHIMANO CONNECT Lab z aplikacji Garmin Connect™.
  • Dane można przesyłać z aplikacji SHIMANO CONNECT Lab do aplikacji Strava, TrainingPeaks lub Today's Plan umożliwiających wyświetlanie takich informacji, jak moc i kadencja.
  • Specyfikacje umożliwiają rejestrowanie i wyświetlanie informacji związanych z wektorem siły co 2 sekundy. Inne informacje, takie jak moc, kadencja, balans mocy i efektywność pedałowania, są rejestrowane i wyświetlane co sekundę w standardowy sposób.
 6. KROK 3 06

  Wyświetl i przeanalizuj dziennik jazdy.

  • Jeśli przesyłanie dziennika jazdy nie powiodło się, sprawdź następujące elementy.
  • Czy po kliknięciu symbolu dzwonka w górnej części ekranu pojawia się komunikat „Transfer” lub „Analiza”?
   Jeśli jest wyświetlany, trwa jego przetwarzanie w chmurze, więc poczekaj do ukończenia przetwarzania.
  • Jeśli dziennik jest przesyłany z aplikacji Garmin Connect™, czy dane dotyczące jazdy są wyświetlane w aplikacji Garmin Connect™?
   Sprawdź ekran ustawień, jeśli jest połączony. Jeśli nie jest, pobierz dziennik jazdy z aplikacji Garmin Connect™ i kliknij opcję [PRZEŚLIJ] w górnej części ekranu aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.
  • Jeśli dziennik jest automatycznie przesyłany z urządzenia Garmin® Edge®, czy dane dotyczące jazdy są wyświetlane w aplikacji na smartfonie?
   Przesyłanie danych ze smartfona prawdopodobnie nie zostało wykonane. Potwierdź.

Przesyłanie danych do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab (Wahoo)

 1. KROK 3 01

  Wyświetl stronę internetową SHIMANO CONNECT Lab na komputerze.

  https://connect-lab.shimano.com/signin

  • Ekran analizy wektora siły nie obsługuje wyświetlania danych na smartfonach. Sprawdź wartości na komputerze lub tablecie.
 2. KROK 3 02

  Użyj identyfikatora SHIMANO zarejestrowanego w KROKU 1, aby się zalogować.

  1. Kliknij opcję [Zaloguj za pomocą identyfikatora SHIMANO].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].
 3. KROK 3 03

  Wybierz opcję [Miernik mocy z obsługą wektorów siły], a następnie kliknij [OK].

 4. KROK 3 04

  Połącz się z kontem Wahoo na ekranie ustawień.
  Skonfiguruj konto Wahoo.

  1. Kliknij opcję [Połącz].
  2. Wprowadź identyfikator i hasło wyboru Wahoo, a następnie kliknij przycisk [Zaloguj].
 5. KROK 3 05

  Po zapisaniu dziennika jazdy jest on automatycznie przesyłany do aplikacji Wahoo Fitness.

  Po przesłaniu dziennika jazdy do aplikacji Wahoo Fitness jest on przesyłany do połączonej aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.
  Po wykonaniu czynności od (1) do (4) w KROKU 3 zarejestruj dane z jazdy za pomocą urządzenia Wahoo i sprawdź, czy dziennik można prawidłowo przesłać do aplikacji SHIMANO CONNECT Lab.

   

  • Aby przesyłać dzienniki jazdy do usługi Wahoo Cloud, urządzenie Wahoo musi być połączone za pośrednictwem „ELEMNT” (aplikacja Wahoo Fitness) lub „Wi-Fi”.
 6. KROK 3 06

  Wyświetl i przeanalizuj dziennik jazdy.

  • Jeśli nie możesz przesłać dziennika jazdy, połącz urządzenie Wahoo ponownie z „ELEMNT” (aplikacja Wahoo Fitness) i sprawdź, czy dziennik jazdy jest wyświetlany na ekranie historii w aplikacji.