DOBIERANIE BUTÓW I USTAWIANIE BLOKÓW

DOPASOWYWANIE BUTÓW

Optymalny rozmiar buta można określić poprzez zmierzenie długości łuku stopy, jej łącznej długości oraz szerokości.Aby dobrać dla rowerzysty but o optymalnym rozmiarze i szerokości, zmierzone wartości można następnie porównać z tabelą rozmiarów obuwia.

Przygotowanie przyrządu

Przygotować przyrząd, ustawiając suwak szerokości w najszerszym położeniu oraz przesuwając wskaźnik długości łuku stopy całkowicie do tyłu.
Pozwoli to na łatwe umieszczenie stopy w przyrządzie.

Przygotowanie przyrząduPrzygotowanie przyrządu

 • SUWAK SZEROKOŚCI
 • ZAPIĘTEK (L)
 • ZAPIĘTEK (P)
 • WSKAŹNIK
  DŁUGOŚCI
  ŁUKU STOPY

SUWAK SZEROKOŚCI

ZAPIĘTEK (L)

WSKAŹNIK DŁUGOŚCI ŁUKU STOPY

ZAPIĘTEK (P)

Pomiar

1 PRZYGOTOWANIE DO POMIARU

Zdjąć buty. Umieścić prawą lub lewą piętę w odpowiednim zapiętku. Stanąć, rozkładając masę ciała równomiernie na obu stopach. Sprawdzić, czy pięta opiera się całkowicie o zapiętek.

1 PRZYGOTOWANIE DO POMIARU

2 POMIAR DŁUGOŚCI ŁUKU STOPY

Ustawić wskaźnik na wysokości stawu łączącego duży palec ze śródstopiem. Odczytać położenie długości łuku stopy na wskaźniku.

 

2 POMIAR DŁUGOŚCI ŁUKU STOPY
Prawa stopa

3 POMIAR DŁUGOŚCI STOPY

Docisnąć palce płasko do podstawy przyrządu. Zmierzyć długość stopy od końca najdłuższego palca.
*Uwaga: w przypadku niektórych klientów paluch może nie być najdłuższym palcem.

3 POMIAR DŁUGOŚCI STOPY

4 POMIAR SZEROKOŚCI STOPY

Przesunąć suwak szerokości do krawędzi stopy. Odczytać szerokość stopy odpowiadającą zmierzonej długości stopy.
*Przykładowo, jeśli zmierzona długość to 43, odpowiednią szerokością jest „Wide” (szeroki), jak pokazano na zdjęciu poniżej.

4 POMIAR SZEROKOŚCI STOPY

Znajdź odpowiednie buty

Korzystając z tych danych, wybrać odpowiedni rozmiar buta z tabeli na środku przyrządu.

FIND THE CORRECT SHOE SIZEFIND THE CORRECT SHOE SIZE

 • Wer. 1.1
 • Buty
  standardowe
 • Buty
  szerokie
 • Szerokość
  stopy
 • Bardzo szerokie
 • Szeroka
 • Standard
 • Wąskie
 • DŁUGOŚĆ
 • DŁUGOŚĆ
 • Buty
  damskie
 • DŁUGOŚĆ
 • 1 rozmiar
 • DŁUGOŚĆ

Wer. 1.1

Buty standardowe

Buty szerokie

Szerokość
stopy

Bardzo szerokie

Szeroka

Standard

Wąskie

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

Buty damskie

DŁUGOŚĆ

1 rozmiar

DŁUGOŚĆ

USTAWIANIE BLOKU

 

Standardowa długość łuku stopy do wstępnego umieszczenia bloku

6 Standardowa długość łuku stopy do wstępnego umieszczenia bloku

Skala długości łuku stopy

Ustawić wstępne położenie bloku na podstawie różnicy między rozmiarem buta a zmierzoną długością łuku stopy. Jeśli łuk stopy jest dłuższy lub krótszy niż rozmiar buta, blok można przesunąć do przodu lub do tyłu od linii środkowej zakresu regulacji bloku buta według różnicy na skali.
*Przykładowo, jeśli odpowiednim rozmiarem buta jest 43, a zmierzona długość łuku stopy wynosi 44, blok należy przesunąć (odległość A) do przodu, w kierunku końca palca, od linii środkowej zakresu regulacji bloku na podeszwie buta.

 • image

  Jeśli zmierzona długość łuku stopy i rozmiar buta są równe, blok należy ustawić w standardowym położeniu (patrz tabela poniżej), czyli w środkowej części śródstopia.

 • image

  Jeśli zmierzona długość łuku stopy jest większa od rozmiaru buta, blok należy przesunąć o wymaganą odległość do przodu w stronę palców, zaczynając od środka.

 • image

  Jeśli zmierzona długość łuku stopy jest mniejsza od rozmiaru buta, blok należy przesunąć o wymaganą odległość do tyłu w stronę pięty, zaczynając od środka.

 • Standardowe położenie bloku jest w środkowej części śródstopia

  image

 • Tabela standardowego położenia bloku

  Tabela standardowego położenia bloku

  Tabela standardowego położenia bloku

Zoptymalizowane położenie bloku i regulacja

Przyrząd do pomiaru stóp Brannock Device® dostosowany przez SHIMANO umożliwia również zamontowanie bloków w zalecanym położeniu na środku kłębu palucha. Po ustawieniu bloku w standardowym położeniu można precyzyjnie dopasować jego położenie, aby poprawić kontrolę nad rowerem.

ZAKRES REGULACJI BLOKU Standard JAZDA SZOSOWA/XC Stabilność pedałowania Szeroki standardowy +
dodatkowe przesunięcie do tyłu
ME Pedałowanie i kontrola nad
rowerem
(dostosowane do rowerzysty)
Przesunięcie do tyłu AM Kontrola nad rowerem Większy zakres regulacji bloku w części śródstopia EX Poprawia kontrolę na rowerze
i ułatwia chodzenie