Program walki z podrabianymi produktami Shimano

W ciągu ostatnich lat uzyskaliśmy dowody na to, że podrabiane produkty oraz części zamienne Shimano Group pojawiały się w różnych częściach świata. Ponieważ podrabiane towary nie tylko powodują problemy z jakością (skutkujące np. wypadkami i obrażeniami ciała) u klientów końcowych, ale też prowadzą do strat ponoszonych przez naszych dystrybutorów i partnerów biznesowych, podejmiemy zdecydowane działania w celu wyeliminowania tych towarów z rynku.

○Określone środki zapobiegawcze, które zostaną podjęte

 • ・Przekażemy stosowne informacje odpowiednim organom w celu podjęcia działań administracyjnych oraz karnych wobec producentów i dystrybutorów podrabianych towarów.
 • ・Producenci i dystrybutorzy podrabianych towarów otrzymają od nas ostrzeżenia oraz zastosujemy wobec nich stosowne cywilne środki prawne.
 • ・Przekażemy stosowne informacje organom celnym w celu walki z podrobionymi towarami.
 • ・Zażądamy usunięcia podrabianych towarów ze sprzedających je witryn internetowych.
 • ・Wyślemy ostrzeżenia konsumentom i sprzedawcom detalicznym.

○Przypadki wykrycia podrobionych towarów (podrobione towary zarekwirowane podczas akcji policyjnych w Chinach)


Program walki z podrabianymi produktami Shimano (Shimano Anti-Counterfeiting Program, S.A.C.P.)

○Środki zapobiegawcze dla samych produktów

W ramach inicjatywy dostarczania bezpiecznych i oryginalnych produktów naszym klientom będziemy stosować specjalne, trudne do podrobienia materiały w naszych opakowaniach z produktami, a także wprowadzimy specjalną aplikację i etykiety pozwalające zweryfikować autentyczność produktów. Klienci będą mogli sprawdzić, czy produkt jest oryginalny, skanując kod QR wydrukowany na etykiecie. W tym celu będą musieli skorzystać ze specjalnej aplikacji, którą można zainstalować na smartfonie.


(1) Technologia opakowań Shimano (stosowanie specjalnych, trudnych do podrobienia materiałów)* Nowe opakowania naszych bloków przedstawione na zdjęciach środkowym i prawym są wykonane ze specjalnych, trudnych do podrobienia materiałów, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska. Ten typ opakowania zostanie wprowadzony w maju 2021 roku.

 


(2) Aplikacja Shimano na smartfony (aplikacja do weryfikacji autentyczności produktów)

 

 • ・Specjalna aplikacja Shimano, z której można korzystać bez konieczności zakładania konta.
 • ・Obsługuje urządzenia z systemami iOS i Android oraz języki japoński, chiński (uproszczony) i angielski.

 


(3) Inteligentne etykiety Shimano (etykiety z kodami QR wykorzystujące specjalną technologię)

 

 • ・Na opakowaniu z produktem jest naklejona dwuwarstwowa inteligentna etykieta z kodem QR nadrukowanym na dolnej warstwie.
 • ・Wszystkie etykiety mają kod QR z unikatowym numerem seryjnym. Powstają one przy zastosowaniu specjalnej technologii i nie ma dwóch etykiet z takim samym numerem seryjnym.

 • *Kraje docelowe dla aplikacji i etykiet: Japonia i Chiny
 • *Modele docelowe: pedały i bloki (do rozszerzenia o kolejne grupy komponentów)
 •  
Weryfikacja autentycznych produktów

Produkt jest autentyczny, jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat.

1. weryfikacja 2. i 3. weryfikacja

Należy pamiętać, że wyświetlenie poniższego komunikatu oznacza przekroczenie maksymalnej liczby potencjalnych skanowań lub szacowanego okresu ważności, bądź też nieautentyczność produktu.


※ Maksymalna liczba weryfikacji jednego kodu QR jest ograniczona do trzech razy. Jeśli kod QR zostanie zeskanowany więcej niż trzy razy, zostanie wyświetlone to samo ostrzeżenie.

※Każdy kod QR ma szacowany okres ważności (datę wygaśnięcia) zarejestrowany w ramach usługi weryfikowania autentyczności produktów. W razie zeskanowania etykiety z przekroczonym okresem ważności produkt zostanie zweryfikowany jako nieautentyczny.※ Het maximale aantal verificaties per QR-code is drie. Als de QR-code meer dan drie keer wordt gescand, wordt dezelfde waarschuwing weergegeven.

※ Elke QR-code heeft een beoordelingstermijn (vervaldatum) voor het verifiëren van de echtheid van het product. Als je een verlopen label scant, kan de echtheid niet worden geverifieerd.


 

Uwaga! Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody ani straty, ani jakiekolwiek inne uszczerbki spowodowane zakupem podrobionych towarów. Klienci powinni zachować ostrożność, kupując produkty ze sklepów lub od prywatnych sprzedawców itp. w sytuacjach, w których pochodzenie danego produktu jest nieznane. Ponadto nie weryfikujemy autentyczności poszczególnych produktów ani nie oceniamy, czy są to towary podrobione. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawcą, od którego został zakupiony dany produkt.

 

 

※ QR Code to zarejestrowany znak towarowy DENSO WAVE INCORPORATED.

※ Logo Apple to znak towarowy Apple Inc., zastrzeżony w USA i innych krajach.

※ iOS to znak towarowy Cisco w USA i jest używany na prawach licencji.

※ App Store to znak usługowy Apple Inc.

※ Android i Google Play to znaki towarowe Google LLC.