I-SPEC II

I-SPEC II

Prosta konstrukcja z wąską obejmą dźwigni hamulca
Więcej miejsca na kierownicy i bardziej elegancki wygląd.

Wyświetl więcej Zamknij

 

1426748928602Maks. zakres
regulacji: 15º
Maks. zakres regulacji:
12mm