Pomiar mocy –
nowy etap ewolucji

Moc to więcej niż tylko liczba.
Nadaj znaczenie swojemu treningowi dzięki
analizie SHIMANO Force Vector.

Chociaż moc jest ważna, sama wartość wyjściowa nie daje pełnego obrazu.
Zrozumienie, w jaki sposób rozwijasz moc i znalezienie sposobów na poprawę wydajności,
może pomóc osiągnąć nowe poziomy wydajności.
Funkcja analizy wektora siły SHIMANO dostarcza w czasie rzeczywistym informacje zwrotne o ruchu pedałów,
dając pełniejszy obraz wysiłku.

Wizualizacja
efektywności
pedałowania

Strzałki wskazują kierunek i siłę
nacisku na pedały.
Niebieskie strzałki wskazują siłę
obracającą ramiona mechanizmu korbowego do przodu,
podczas gdy czerwone strzałki oznaczają siłę
przeciwstawną przenoszoną na tylne koło.

Analiza wektora siły jest możliwa
dzięki doświadczeniu
SHIMANO w projektowaniu
i produkcji
ramion mechanizmu korbowego

Projektując miernik mocy,
inżynierowie SHIMANO biorą pod uwagę budowę ramienia mechanizmu korbowego,
proces produkcyjny, zastosowane materiały oraz sposób,
w jaki ramię mechanizmu korbowego ugina się pod obciążeniem.
To właśnie ta wiedza pozwala
SHIMANO uzyskać tak dokładny pomiar wektora siły.
Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii i wiodącej
w branży wiedzy firmy SHIMANO,
najnowsze mierniki mocy SHIMANO
są potężnymi narzędziami treningowymi.

Optymalne
umiejscowienie czujnika

Mierniki mocy firmy SHIMANO mają łącznie 24 czujniki (12 z każdej strony) w konfiguracji pełnego mostka*.
Aby dokładnie oddzielić siłę przyłożoną do ramion mechanizmu korbowego w kierunku stycznym i normalnym, każdy czujnik jest ustawiony pod kątem, by skompensować odkształcenie ramion mechanizmu korbowego.
Ten wyjątkowo zaprojektowany czujnik zwiększa precyzję pomiaru i umożliwia pomiar wektora siły.

* Pełna konfiguracja mostka:
Konfiguracja obwodu czujnika, która poprawia kompensację temperaturową przy dużym obciążeniu czujnika.

Zunifikowana konstrukcja
lewej i prawej strony

Wiele mierników mocy ma całkowicie
autonomiczną konstrukcję dla lewej i prawej strony,
natomiast mierniki mocy SHIMANO tworzą spójny system.
Wewnątrz osi suportu jest akumulator litowo-jonowy,
który łączy lewe i prawe ramię mechanizmu
korbowego i zasila lewy i prawy czujnik.
Połączenie lewego i prawego czujnika eliminuje
drobne odchylenia w czasie pomiaru i umożliwia
dokładny pomiar mocy po obu stronach.

 

Akumulator o długim
czasie eksploatacji

Mierniki mocy z wieloma czujnikami, wysyłające dużą ilość danych, zużywają dużo energii. Jednak mierniki mocy SHIMANO pobierają mało energii dzięki unikalnej konfiguracji obwodu. Akumulator litowo-jonowy umożliwia długą pracę, jednocześnie poprawiając precyzję pomiarów. Ładowanie odbywa się przez gniazdo Di2 EW-EC300.

Czas ciągłej pracy
Wektor siły Moc pedałowania WYŁ.
Wektor siły 70 h 230 h 230 h
Moc roweru 230 h 230 h 270 h
WYŁ. 230 h 270 h -

Charakterystyka miernika mocy SHIMANO

Precyzja pomiaru mocy

Mocy nie da się zmierzyć bezpośrednio. Dlatego należy ją obliczyć na podstawie pomiarów obciążenia i czasu, korzystając z poniższego wzoru.
Moc (W) = średnie obciążenie ramienia mechanizmu korbowego na pojedynczy obrót (N) x 2π x długość ramienia mechanizmu korbowego (m) / czas wymagany do pojedynczego obrotu ramienia mechanizmu korbowego (sek.)

Błąd pomiaru mocy jest określany przez akumulację błędu pomiaru obciążenia, błędu pomiaru czasu i zmian długości ramienia mechanizmu korbowego. Aby zredukować te błędy i odchylenia, mierniki mocy SHIMANO są projektowane konstrukcyjnie w oparciu o dokładne badanie metod produkcji ramion mechanizmu korbowego. Ponadto podczas produkcji i kalibracji stosowane są dokładne środki kontroli jakości. Do pomiaru obciążenia, każde ramię mechanizmu korbowego jest kalibrowane w fabryce przed wysyłką. Długość ramienia mechanizmu korbowego jest ustalana na etapie obróbki, przy czym wprowadzane są tylko niewielkie zmiany. W przypadku pomiaru czasu precyzja pomiaru jest jeszcze większa dzięki zastosowaniu magnesów, a przy kadencji 90 obr./min, margines błędu jest znikomy i wynosi ± 0,15%.

Kalibracja miernika mocy firmy SHIMANO

SHIMANO wykonuje kalibracje, aby pomiar mocy był precyzyjny, nawet siła jest przykładana w różnych kierunkach.

Warunki kalibracji obciążenia SHIMANO zostały opracowane wyłącznie przez firmę SHIMANO w oparciu o warunki wymagane dla mierników mocy przeznaczonych do rowerów oraz w odniesieniu do norm JIS B 7728 i ISO 376. Kalibracja jest wykonywana w przypadku błędu całkowitego wynoszącego ± 1,5% lub mniej w odniesieniu do obciążenia znamionowego.*
W odniesieniu do obciążenia znamionowego, obciążenia o różnym kierunku i wielkości mogą być przykładane do wielu punktów na pedałach w zależności od warunków, przy czym standardową wartość ustala się na 800 N. Kalibracja jest przeprowadzana z uwzględnieniem obciążeń maksymalnych, tak aby nie dochodziło do przyrostu błędów nawet przy dużych obciążeniach wejściowych, jakie mają miejsce w przypadku zawodowych kolarzy.
Oznacza to, że można obliczyć stabilne wartości mocy, począwszy od zwykłych rowerzystów po zawodowych kolarzy.
Błąd całkowity: przy maksymalnym odchyleniu od linii prostej, która łączy punkt bez obciążenia i punkt obciążenia znamionowego na krzywej kalibracji, błąd całkowity obejmuje następujące błędy.
- Nieliniowość
- Odtwarzalność
- Powtarzalność
- Błąd przesunięcia zera
Kalibrację przeprowadza się w kontrolowanym środowisku w temperaturze od 18°C do 28°C i przy wilgotności od 35% do 75%.
* Dla FC-R9100-P/FC-R8100-P, ± 2.0% lub mniej.

Kompensacja temperatury

Temperatura pracy
-10°C do 50°C

Ze względu na właściwości aluminium i tensometrów, równowaga punktu zerowego miernika zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Zwiększa to błąd pomiaru obciążenia. Aby to zrównoważyć, w przypadku mierników mocy firmy SHIMANO, każde ramię mechanizmu korbowego podlega fabrycznej kalibracji temperaturowej. Gdy w temperaturze otoczenia nastąpi zmiana o 2°C od czasu przesunięcia punktu zerowego, punkt zerowy zostanie automatycznie dostosowany.