SIS Rear Index Shifting System

sis_shimano_index_system

SHIMANO INDEX SYSTEM tworzą takie elementy, takie jak mechanizm indeksowania wbudowany w dźwignię zmiany przełożenia, linka tylnej indeksowanej zmiany przełożenia SIS działająca bez tarcia i swobodnie pracująca przerzutka tylna.